Setkání abiturientů Masarykova gymnázia v Příboře

Vážení abiturienti,
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1977 (včetně).

Setkání se uskuteční v sobotu 3.9.2022 v aule Masarykova gymnázia v Příboře.

.

PROGRAM SETKÁNÍ

8:00 – 10:00

  • posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy

10:00 – 12:00

  • slavnostní zasedání v aule školy
  • kulturní vystoupení žáků školy
  • vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše (informace o dění ve škole za poslední 3 roky)
  • vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky
  • vystoupení starosty města Ing. arch. Jana Malíka (informace o dění ve městě za poslední 3 roky)
  • vystoupení hosta setkání Mgr. Ireny Nedomové na téma „Piaristický klášter a zahrada, historie a současnost“

.

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne společné fotografování.

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

Vážení abiturienti,
obracíme se na vás s prosbou o poskytnutí archivních materiálů, jimiž by se dala doplnit historie školy za starší období. Zájem bychom měli především o fotografie třídních případně profesorských kolektivů, dále pak fotografie z různých akcí, které se ve škole v průběhu vašeho studia odehrály. Vámi poskytnuté materiály by byly v průběhu konání letošního setkání abiturientů bezprostředně naskenovány a neprodleně vráceny zpět. V případě, že by byli někteří z vás ochotni obrázky předem sami naskenovat a poslat je e-mailem, využijte prosím e-mailovou adresu kerekes@gypri.cz

Při abiturientském setkání bychom též rádi využili vašich znalostí při identifikaci osob zachycených na starších fotografiích vlastněných školou. Již nyní vám mnohokrát děkujeme za vaši laskavou pomoc.