Skvělé výsledky žáků v Matematické olympiádě pokračují

V průběhu měsíce března probíhala distančně další kola Matematické olympiády. Zatímco starší ročníky čekala kola, do kterých si vybojovaly postup už v lednu, pro mladší ročníky bylo připraveno kolo okresní. A ve všech kategoriích se máme čím chlubit.

Žák oktávy Marek Štefaník si vybojoval postup do celostátního kola Matematické olympiády v kategorii A (3. a 4. ročník čtyřletého studia a odpovídající ročníky víceletého studia), které se konalo ve dnech 21. – 24. 3. 2021. Se ziskem 27 bodů ze 42 možných se Marek umístil na děleném 23. – 25. místě ze 42 soutěžících.

Markovi k úspěchu blahopřejeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů i v následujícím studiu na vysoké škole.

.

Žák sexty Jakub Vlček a žákyně kvinty Anna Lambertová postoupili ze školního kola do krajského kola Matematické olympiády v kategorii B (2. ročník čtyřletého studia a odpovídající ročník víceletého studia) a v kategorii C (1. ročník čtyřletého studia a odpovídající ročník víceletého studia). Krajské kolo se konalo distanční formou dne 30. 3. 2021. Jakub toto kolo vyhrál se ziskem 24 bodů, což byl plný počet možných získaných bodů. Anička vybojovala se 16 body z 24 možných 4. místo.

Oběma k tomuto úspěchu blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.

.

Úspěchy v Matematické olympiádě pak završili naši mladší žáci. Také pro ně proběhla soutěž distančně 31. 3. 2021 a ve všech třech kategoriích jsme měli úspěšné řešitele.

Žák primy Eliáš Pacola získal v kategorii Z6 3. místo a stal se úspěšným řešitelem okresního kola Matematické olympiády. V kategorii Z7, kam se řadí žáci sekundy, jsme mezi úspěšnými řešiteli měli dvojí zastoupení. Eliška Syrovátková se umístila na 3. místě a Max Polák na 4. místě. Žákyně tercie Vendula Štefaníková pak zakončuje výčet úspěchů a to v kategorii Z8, kde se umístila na děleném 4. – 6. místě a taktéž se stala úspěšným řešitelem Matematické olympiády.

Všem uvedeným žákům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v matematických soutěžích.

.

Pro letošní školní rok je Matematická olympiáda již u konce a my děkujeme všem žákům za příkladnou reprezentaci školy. Těšíme se na další ročník soutěže, který už snad nebude poznamenaný distanční výukou.

Mgr. Jana Drlíková, vyučující M