Slavnostní ceremonie DofE v Ostravě

Je to tři roky, co jsme naše gymnázium přihlásili do programu DofE. Byly to složité tři roky pro školu, studium i samotný program DofE. Sotva jsme se naučili v programu trochu fungovat a prvních 25 žákyň plnilo svou bronzovou úroveň, přišel COVID-19 a s ním vládní zákazy. Účastníci obtížně hledali motivaci v programu pokračovat. Probíhala online setkání a plánovaly se následné expedice. To vše udržovalo účastníky i vedoucí v naději, že se program nakonec realizuje tak, jak byl původně nastaven roku 1956 Jeho královskou Výsostí, princem Philipem, vévodou z Edinburghu, manželem britské královny Alžběty II. Dnes se to zdá jako dávná minulost. Naše místní centrum má přes 100 aktivních členů a máme za sebou přes 50 dobrodružných expedic. Některé naše expedice se staly inspirací a vzorem ostatním DofE centrům u nás i v zahraničí. Expedice přes Tenerife či Kitzbülské Alpy ukázaly ostatním cestu, jak zahraniční expedice realizovat. Přesvědčily vedoucí DofE i vedení škol, že to má cenu. Za ty necelé tři roky naši účastníci trávili v rámci programu 3700 hodin pohybovou aktivitou, učili se 3250 hodin novým dovednostem a hlavně věnovali 3230 hodin dobrovolnické činnosti a pomoci druhým. Bronzovou úroveň zatím dokončilo 57 účastníků a stříbrnou úroveň 20 účastníků. Zlatou úroveň zatím nedokončil žádný účastník, ale již 20 z nich zlatou úroveň plní a brzy i dokončí.

Po těchto náročných a zároveň i krásných letech se naši účastníci i vedoucí konečně dočkali slavnostní ceremonie. Slavnostní ceremonie je vrcholem každé úrovně DofE a významnou společenskou událostí. Setkávají se zde absolventi, vedoucí, členové týmu DofE a osobnosti z oblasti politiky a vzdělávání. Tato, po dlouhé době, první bronzová a stříbrná ceremonie probíhala 17. června 2022 v Ostravě. Ocenění britské královské rodiny získalo přes 130 účastníků z celého Moravskoslezského kraje. Mezi oceněnými bylo i 49 účastníků z Masarykova gymnázia v Příboře, kteří převzali své bronzové a stříbrné certifikáty a odznaky. Stali jsme se neúspěšnějším místním centrem DofE. To vše díky obětavé práci vyučujících, spolupráci s týmem Czech DofE a také výrazné podpoře vedení gymnázia. Nejdůležitějšími aktéry jsou ale žáci gymnázia. Tito účastníci programu DofE věnují svůj volný čas vlastnímu rozvoji a pomoci druhým. Překonávají své hranice a často vystupují ze své komfortní zóny. Ti jsou hlavními hrdiny Slavnostní ceremonie. Po slavnostním předání certifikátů a odznaků je čas na raut a neformální setkávání. Při této příležitosti si všichni zúčastnění sdělují své postřehy, vyměňují se nápady a diskutuje se, jak posunout DofE zase o kousek dále.

Děkuji všem lidem zapojeným a podporujícím program DofE. Děkuji účastníkům, vedení gymnázia, vyučujícím, týmu Czech DofE a také sponzorům, politikům a všem, kteří tento úžasný program podporují. Jen díky našemu společnému úsilí jsme si mohli vychutnat slavnostní atmosféru v Domě kultury Ostrava.

Mgr. Jiří Svoboda, koordinátor DofE Masarykova gymnázia v Příboře

.

.