Sočkou to nekončí, aneb bádáme dál

V minulém školním roce se dvě naše talentované žákyně zapojily do Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie a podařilo se jim probojovat do krajského a celostátního kola této soutěže. Tím jejich nadšení pro chemii neuhaslo, ale naopak svůj zájem o tento obor i nadále rozvíjejí na vysokoškolských pracovištích. Budiž jejich zápal inspirací i pro další žáky.

.

Michaela Kolářová (oktáva):

„Ačkoliv jsem svoji práci v rámci Středoškolské odborné činnosti obhájila už loni, moje práce ve vědecké skupině na Katedře organické chemie UPOL tím neskončila. I letos jsem zde dojížděla pomáhat s výzkumem nových inhibitorů tubulinu, které by mohly pomáhat v léčbě nádorových onemocnění. Naučila jsem se pokročilejší techniky chemické syntézy a zase jsem o trochu více pronikla do tajů téhle krásné vědy, kterou se příští rok vydám studovat. Chtěla bych ostatním vzkázat, že Sočkou to jednoduše končit nemusí a pokud budete mít zájem nebo si obor zamilujete, tak jako já, je velká šance, že budete moci na vědecké pracoviště dojíždět i nadále a učit se stále nové věci.“

.

Anna Lambertová (septima):

„Chemie patří k mým oblíbeným předmětům už od sekundy, kdy nám přibyla do rozvrhu. Nebylo obtížné podlehnout její kráse, všudypřítomnosti a propojenosti. Po nějaké době mi přestalo stačit množství látky probírané ve školních lavicích a chtěla jsem vědět více. Chemická olympiáda podnítila další objevování této nádherné vědy a nabídla mi vhledy do rozmanitých oblastí, kterým bych bez ní nevěnovala takovou pozornost, jakou by si svou důležitostí rozhodně zasloužily.

S příchodem do druhé poloviny vyššího gymnázia se vynořuje otazník nad volbou vysoké školy. Už před několika lety jsem slyšela o projektu Badatel na Palackého univerzitě v Olomouci, který středoškolákům nabízí práci na výzkumných projektech v oblasti přírodních a technických věd, a tato příležitost se mi zdála jako velmi dobrá zkušenost pro výběr vhodného oboru na vysoké škole. Sama jsem se rozhodla pro volbu výzkumné skupiny pracující v oblasti chemické biologie, protože tato oblast se mi zdála nejatraktivnější díky poodhalování tajemství fungování přírody. Práce v laboratoři sestává ze zkoumání přírodních látek, které mají zajímavou vlastnost, třeba jed mořských plžů využívaný proti predátorům, který by mohl mít kladný přínos pro náš organismus. Časová náročnost projektu je zhruba jeden den v týdnu, lze však domluvit každou návštěvu individuálně podle potřeby.

Tento projekt naplnil veškerá má očekávání a přála bych si vrátit čas, abych se zapojila už i v nižších ročnících. Každému, kdo má zájem v oblastech přírodních věd, velmi doporučuji účast na tomto typu projektu, protože jakákoliv zkušenost z vysokoškolského prostředí je nápomocná při rozhodování se o dalším směřování studijní dráhy.“

RNDr. Svatava Sumbalová, koordinátor práce s talentovanými žáky

.