Spolupracujeme se společností Post Bellum na projektu „Příběhy našich sousedů“

Nedávno jsme v rámci hodiny dějepisu absolvovali workshop pořádaný společností Post Bellum. Jedněmi z mnoha aktivit této společnosti jsou například projekty „Paměť národa“ nebo „Příběhy našich sousedů“.  A právě do posledně jmenovaného projektu jsme se zapojili. Cílem aktivity „Příběhy našich sousedů“ je pod vedením učitele a za pomoci koordinátora společnosti Post Bellum vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie mapující jeho životní příběh a na závěr vše zpracovat formou dokumentárního záznamu.

Právě online workshop o lidských právech vytvořil pomyslný odrazový můstek k naší spolupráci se společností Bost Bellum a měl nás motivovat k zapojení do této zajímavé akce.

Úvodem jsme si chvíli povídali o výše zmíněném projektu a také o tom, jestli známe společnost Post Bellum, popřípadě „Paměť národa“ a co si pod těmito institucemi představíme. Po těchto úvodních slovech jsme se začali bavit o hlavním tématu workshopu – lidských právech. Nejdříve jsme si obecně tento pojem definovali, a to jednak povídáním o tom, co o lidských právech víme, a také hraním jednoduchého tematického pexesa. Další aktivitou, kterou jsme si zlepšovali své znalosti o právním povědomí, bylo přidělení čísel, kdy každé číslo znamenalo jedno konkrétní právo. V této hře jsme si o lidských právech četli krátké texty na kartičkách a poté jsme si o nich navzájem vypravovali a vysvětlovali si je. Na závěr workshopu nám lektorky přehrály animované video společnosti Paměť národa o osudu paní Milušky Havlůjové, jejíž otec byl během druhé světové války příslušníkem odboje, a proto se musela skrývat u prarodičů. Její matku mučilo gestapo a uvěznilo v Terezíně. Miluščiny útrapy neskončily ani po válce. Nemohla studovat vysokou školu kvůli buržoaznímu původu. Rodina vlastnila pilu a v roce 1948 jim ji znárodnili komunisté. Otec, který trpěl za války, byl nakonec týrán i komunisty v pracovním táboře a ona, jelikož předala na západ svědectví, které sepsal, byla vyslýchána StB a později na 5 let uvězněna. Po sametové revoluci se stala starostkou obce Rudná. Právě na tomto životním příběhu jsme si uvědomili, jaké bezpráví postihlo celou její rodinu během nacistické a komunistické totality. Posuďte sami:

https://www.youtube.com/watch?v=AgOk6EJ70hA&t=268s

Myslím si, že workshop byl velmi zajímavý i poučný, protože nám na konkrétním životním příběhu Milušky Havlůjové ukázal, jak mohou totalitní systémy, nesvoboda a demagogie, doprovázená bezprávím, narušit životy lidí a koneckonců i celé společnosti.

Jsem vděčný paní profesorce Manové a Paměti národa za to, že jsem se mohl dozvědět o práci společnosti Post Bellum a rozšířit si povědomí o lidských právech.

Jaroslav Sosík, tercie

Zdroje:
https://www.postbellum.cz/co-delame/projekty/pamet-naroda/, 21. 3. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=AgOk6EJ70hA&t=268s, 23. 3. 2021