Svět se zastavil, ale my přesto soutěžili…

Soutěž pro střední školy „Navrhni projekt 2020

Na podzim loňského roku jsme se rozhodli zúčastnit osmého ročníku soutěže “Navrhni projekt”, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

V rámci semináře Aplikované geografie jsme našli prostor pro konkretizaci učiva “regionální politiky EU“ a vyzkoušeli si přípravu projektové dokumentace podle pravidel, která jsou závazná i pro skutečné projekty v našem státě. Příprava byla dlouhá, věnovali jsme projektu i hodně volného času, protože jsme zpracovávali mnoho dílčích úkolů. Projekt musel mít všechny náležitosti skutečného projektu jako volbu operačního programu, vytvoření reálného rozpočtu, harmonogram prací, vyhlášení veřejné zakázky, výběr firmy, propagaci projektu aj.

Pro náš projekt jsme si zvolili téma výstavby RE-USE centra v Příboře, jehož fungování má snížit množství komunálního odpadu ve městě. Obyvatelé města budou nepotřebné věci do centra dovážet a po případné opravě se dá věcem “druhý život” – budou se znovu nabízet k dalšímu upotřebení. Pomůžeme tak nejen životnímu prostředí…

Naše čtyřčlenná skupina ve složení Michaela Horutová, Karin Pálková, Klára Purmenská a Jiří Toman dotáhla projekt do cíle. V začátku se ale zapojili do prací na projektu skoro všichni žáci Aplikované geografie. Skvělou práci odvedli Matěj Jurišica a Adéla Vlašicová, kteří natočili propagační video (viz odkaz na YouTube naší školy pod textem), a také Kristýna Šnyrychová a Kristýna Bělunková, které vytvořily půdorys celé budovy.

I přes ztížené podmínky způsobené koronavirem jsme regionální kolo vyhráli. Tím se nám otevřel postup do kola celostátního, které se konalo 30. dubna 2020. Prezentování projektu v celostátním kole proběhlo formou online videokonference, což nám přineslo nemalé technické problémy, které jsme nakonec úspěšně zvládli. Umístili jsme se na 5. místě. Chtěli jsme sice vyhrát, přesto si myslíme, že je to krásné umístění, protože přihlášených projektů byla více než stovka.

Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Opršalové, která s tímto nápadem přišla a nesmírně nám s tvorbou tohoto projektu pomáhala. Poděkování patří i pracovníkům MÚ Příbor a Technických služeb Příbor, kteří nám ochotně vysvětlili některé problémy. Získané zkušenosti z tvorby projektu nám budou určitě k nezaplacení.

Za soutěžní tým Klára Purmenská, 3.A

video ke zhlédnutí zde 

prezentace projektu zde