Třídní schůzky

Vážení rodiče,

přestože jsme všichni očekávali, že i letošní školní rok bude nějakým způsobem ovlivněn opatřeními, která budou vyhlašována v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, nikdo z nás si nechtěl připustit, že tomu tak bude již na počátku října. Aktuální epidemiologická opatření ukazují, že se žáci ještě nějakou dobu budou vzdělávat distanční formou. Jestli jsme se ale něčemu v uplynulém období nejen ve škole naučili, tak tomu, že ke zvládnutí pro všechny náročného období je potřeba vzájemné komunikace, spolupráce, respektu, úcty, pokory, …

Doposud každý školní rok na podzim jsme měli příležitost setkat se s vámi v rámci podzimních třídních schůzek. Současná epidemiologická situace to bohužel v letošním školním roce neumožňuje. Vzdělávání vašich dětí však i nadále probíhá, přestože pouze distanční formou. Nestandardní doba nás vede k nestandardním řešením. Podzimní třídní schůzky se nakonec uskuteční

ve středu 18.11.2020 od 17:00 do 18:00 hodin a to on-line formou v prostředí Google Classroom.

Jsme si vědomi toho, že někteří z vás nepovažují on-line prostředí za zcela komfortní, běžně se v něm nepohybují a mají k němu přirozený respekt. Abychom vám to v maximální míře usnadnili a také zajistili bezpečnost komunikace, rozhodli jsme se pro níže uvedenou organizaci on-line třídních schůzek tak, aby vám v případě potřeby pomohly vaše děti. Pro ně je toto prostředí přirozené, známé v rámci distanční výuky.

1. Třídní schůzky budou probíhat pod žákovským přihlášením, je potřeba vaše spolupráce s vašimi dětmi.

2. Každá třída bude mít v Google Classroom zřízenu učebnu s názvem (např. Třída_1.A). Vstup do učebny bude přes odkaz Googel Meet (žáci proces vstupu znají). Po vstupu do učebny budete figurovat pod jménem a příjmením vašeho dítěte.

3. Třídní schůzky budou organizovat třídní učitelé, v případě potřeby vám pomohou. V první části třídních schůzek vám budou sděleny informace ke vzdělávání za uplynulé období, ve druhé části pak bude prostor pro vaše dotazy, připomínky, náměty, …

4. Pro zajištění bezproblémového průběhu třídních schůzek je potřeba respektovat obecná pravidla:
oooa) prostředí není anonymní, tzn. všichni vědí, kdo a co říká;
ooob) moderátorem, tedy tím, kdo koordinuje průběh schůzky, je třídní učitel;
oooc) aby bylo dobře slyšet, je potřeba zapnout mikrofon pouze v případě, že potřebujete mluvit (v případě, že nemáte mikrofon, je možno využít chat);
oood) po celou dobu třídních schůzek je potřeba mít vypnutou kameru, ať nedochází ke zbytečnému zhoršování kvality připojení všech účastníků.

5. S ohledem na aktuální situaci naleznete v programu Bakaláři průběžnou klasifikaci za uplynulé období, souhrnná podzimní čtvrtletní klasifikace se v letošním školním roce realizovat nebude.

6. Individuální konzultace s vyučujícími vašich dětí není možné při této formě třídních schůzek realizovat. V případě, že budete potřebovat řešit s učiteli individuální záležitosti ohledně studia vašich dětí, je potřeba osobně je kontaktovat mailem a domluvit se individuálně na formě konzultace, termínu, …

7. Aby bylo možno v rámci třídních schůzek v případě potřeby kontaktovat vedení školy (ředitel školy, zástupce ředitele školy) nebo výchovnou poradkyni, budou na tuto dobu zřízeny učebny „Vedení školy“ a „Výchovný poradce“. Do těchto učeben budete mít možnost přes žákovské přihlášení také vstoupit. U těchto dvou učeben prosím respektujte, pokud je někdo jiný z rodičů (žáků) již v učebně přítomen a „nevstupujte“ do nich. Přehled účastníků v učebně je vidět před samotným vstupem/přihlášením do Google Meet.

Vážení rodiče, pozitivní vzájemná spolupráce, komunikace a sdílení informací je to, co pomáhá vám, vašim dětem i nám vyučujícím vše ve zdraví společně zvládnout.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

2020-10_Třídní schůzky