Třídní schůzky

Vážení rodiče,

obdobně jako v I. pololetí školního roku 2020/2021 jsme i nyní nuceni s ohledem na hygienická a epidemiologická opatření realizovat třídní schůzky on-line formou. Třídní schůzky se uskuteční

ve středu 21.4.2021 od 17:00 do 18:00 hodin a to on-line formou v prostředí Google Classroom.

Jsme si vědomi toho, že někteří z vás nepovažují on-line prostředí za zcela komfortní, běžně se v něm nepohybují a mají k němu přirozený respekt. Abychom vám to v maximální míře usnadnili a také zajistili bezpečnost komunikace, rozhodli jsme se opět pro níže uvedenou organizaci on-line třídních schůzek tak, aby vám v případě potřeby pomohly vaše děti. Pro ně je toto prostředí přirozené, známé v rámci distanční výuky.

1. Třídní schůzky budou probíhat pod žákovským přihlášením, je potřeba vaše spolupráce s vašimi dětmi.

2. Každá třída bude mít v Google Classroom zřízenu učebnu s názvem (např. Třída_1.A). Vstup do učebny bude přes odkaz Google Meet (žáci proces vstupu znají). Po vstupu do učebny budete figurovat pod jménem a příjmením vašeho dítěte.

3. Třídní schůzky budou organizovat třídní učitelé, v případě potřeby vám pomohou. V první části třídních schůzek vám budou sděleny informace ke vzdělávání za uplynulé období, ve druhé části pak bude prostor pro vaše dotazy, připomínky, náměty, …

4. Pro zajištění bezproblémového průběhu třídních schůzek je potřeba respektovat obecná pravidla:
oooa) prostředí není anonymní, tzn. všichni vědí, kdo a co říká;
ooob) moderátorem, tedy tím, kdo koordinuje průběh schůzky, je třídní učitel;
oooc) aby bylo dobře slyšet, je potřeba zapnout mikrofon pouze v případě, že potřebujete mluvit (v případě, že nemáte mikrofon, je možno využít chat);
oood) po celou dobu třídních schůzek je potřeba mít vypnutou kameru, ať nedochází ke zbytečnému zhoršování kvality připojení všech účastníků.

5. S ohledem na aktuální situaci naleznete v programu Bakaláři průběžnou klasifikaci za uplynulé období, souhrnná jarní čtvrtletní klasifikace se v letošním školním roce realizovat nebude.

6. Individuální konzultace s vyučujícími vašich dětí není možné při této formě třídních schůzek realizovat. V případě, že budete potřebovat řešit s učiteli individuální záležitosti ohledně studia vašich dětí, je potřeba osobně je kontaktovat mailem a domluvit se individuálně na formě konzultace, termínu, …

7. Aby bylo možno v rámci třídních schůzek v případě potřeby kontaktovat vedení školy (ředitel školy, zástupce ředitele školy) nebo výchovnou poradkyni, budou na tuto dobu zřízeny učebny „Vedení školy“ a „Výchovný poradce“. Do těchto učeben budete mít možnost přes žákovské přihlášení také vstoupit. U těchto dvou učeben prosím respektujte, pokud je někdo jiný z rodičů (žáků) již v učebně přítomen a „nevstupujte“ do nich. Přehled účastníků v učebně je vidět před samotným vstupem/přihlášením do Google Meet.

Vážení rodiče, pozitivní vzájemná spolupráce, aktivní komunikace a sdílení informací je to, co pomáhá vám, vašim dětem i nám vyučujícím vše ve zdraví společně zvládnout.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

2020-10_Třídní schůzky