Třídní schůzky

Ve středu 2.11.2022 se od 16:30 do 18:00 hodin uskuteční třídní schůzky. Se čtvrtletní klasifikací žáka se můžete seznámit od pondělí 31.10.2022 od 9:00 hodin prostřednictvím internetu (www stránky školy, odkaz Studium, pododkaz Klasifikace). V průběhu třídních schůzek bude vybírán dobrovolný příspěvek do GYPRI, o.p.s. v doporučené výši 500,- Kč.

.

Informace pro rodiče žáků primy, 1.A, 1.B
Od 16:00 hodin se v aule školy uskuteční pod vedením Mgr. Jiřího Svobody beseda na téma prevence. Současně výchovná poradkyně školy Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová seznámí přítomné rodiče s činností školního psychologa. Setkání se mohu zúčastnit také rodiče žáků z jiných tříd než je prima, 1.A, 1.B.

Informace pro rodiče žáků 4.A, 4.B, oktávy
Od 16:30 hodin se v aule školy uskuteční pod vedením kariérové poradkyně školy PaedDr. Evy Lénertové informační schůzka na téma vysoké školy.