Třídní schůzky

V úterý 14.11.2023 se od 16:30 do 18:00 hodin uskuteční třídní schůzky. Se čtvrtletní klasifikací žáka se můžete seznámit od pondělí 13.11.2023 od 9:00 hodin prostřednictvím internetu (www stránky školy, odkaz Studium, pododkaz Klasifikace). V průběhu třídních schůzek bude vybírán dobrovolný příspěvek do GYPRI, o.p.s. v doporučené výši 500,- Kč.

Číslo účtu GYPRI, o.p.s. pro platbu převodem 285491615/0300 (do poznámky uveďte jméno a příjemní žáka, třídu).
V případě potřeby můžete využít QR kódu (do poznámky uveďte jméno a příjemní žáka, třídu).

QR kód_platba GYPRI

Informace pro rodiče žáků 4.A a oktávy

Od 16:30 hodin se v aule školy uskuteční pod vedením kariérové poradkyně školy PaedDr. Evy Lénertové informační schůzka na téma vysoké školy.

.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy