Týden vědy na Jaderce 2017

Týden vědy na Jaderce, týden plný matematiky, chemie, fyziky, informatiky a experimentů, je každoročně pořádán pro cca 150 žáků středních škol České a Slovenské republiky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Je určen přírodovědně a technicky nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na přírodovědných a technických oborech vysokých škol. Hlavní náplní je seznámení s formou vědecké komunikace, demonstracemi vybraných jevů pro hlubší pochopení teoreticky probírané látky a s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

Více na http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz.

„Od 18. 6. 2017 do 23. 6. 2017 jsme my, žáci prvního a druhého ročníku, dostali možnost celý týden strávit ve vědeckých prostorách ČVUT. Tato vysoká škola totiž každý rok pořádá týdenní program pro milovníky přírodních věd, kterým se naskýtá příležitost prohloubit si své znalosti, navštívit významná vědecká pracoviště a vyzkoušet si své znalosti v praxi. Při prohlubování znalostí nám velmi pomohly exkurze na vrcholná pracoviště. Za zmínku stojí Tokamak GOLEM, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Thomayerova nemocnice – radiologické oddělení, IKEM a Ústav fotoniky AV ČR atd. Pod dohledem supervizora, pod jehož vedením jsme pracovali na předem vybraném projektu, jsme si během práce rozšiřovali své obzory a vědění. Na výběr bylo opravdu spoustu možností. Mezi ty nejzajímavější bezesporu patří práce na Tokamaku GOLEM, pozorování difrakce elektronů, zkoumání struktur proteinů a vytváření a značení radiofarmak. Nedílnou součástí byly také odborné přednášky. Po celý týden jsme měli zajištěnu stravu v menzách UK. Všichni účastníci zhodnotili tento pobyt jako velmi přínosný a inspirativní a mnoho z nás již nyní uvažuje o studiu na Jaderce. Děkujeme škole za umožnění návštěvy Týdne vědy na Jaderce a GYPRI, o.p.s. za finanční příspěvek.“

 

http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/2017/cd/fotky/Brehyard/1s.html
http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/2017/cd/fotky/MiniprojektyBrehovka/3s.html
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19399547_1467213886655462_3975390622070572099_n.jpg?oh=697019d73a0026556b385ddd0a7a9540&oe=59D27F0E
http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/2017/cd/fotky/HlavniPrednaska/1s.html
http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/2017/cd/fotky/Minikonference/37s.html