Uctění památky 28. října

Na našem gymnáziu klademe velký důraz na to, abychom žákům připomínali významná výročí a vysvětlovali podstatu jednotlivých státních svátků. Protože naše škola nese jméno prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, mezi hlavní události patří Den vzniku samostatného československého státu.

Ve středu 25. října jsme opět po roce položili při této příležitosti věnec k památníku Tomáše Garrigua Masaryka před školou. Za přítomnosti skautů z řad žáků a za doprovodu hymny České republiky. Zazněl také proslov, který všechny přítomné vedl ke krátkému zamyšlení nad hodnotami a idejemi, které se v našem demokratickém státě snažíme podporovat.

.

Dobré dopoledne, vážení učitelé a milí spolužáci,

již dnes si s předstihem připomínáme jedno z nejvýznamnějších výročí v naší historii – vznik samostatné Československé republiky. Dne 28.10.1918 se zrodil stát, který byl domovem Čechů, Slováků a dalších národností a v jehož možnou existenci zpočátku věřila pouhá hrstka intelektuálů a politiků v čele s moravským rodákem – Tomášem (Garriguem) Masarykem. Za cenu mnoha osobních obětí v exilu urputně i neúnavně prosazoval a uváděl v život ideu samostatného československého státu nejen na diplomatickém poli.

Klíčovým programovým dokumentem samostatného Československa se stala Masarykem vypracovaná Washingtonská deklarace, v níž vyjádřil koncepci budoucího československého státu a následně předložil text prohlášení americké vládě ve Washingtonu. Přijetí tohoto dokumentu pak vedlo k mezinárodnímu uznání nově vzniklé republiky.

Svou územní celistvost a identitu si mladý československý stát musel později zabezpečit na Pařížské mírové konferenci a jeho politické špičky, reprezentované například ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem, to chápaly jako prvořadý vládní úkol.

Dnes má náš stát vlivem mnoha okolností jiné hranice a rozlohu, ale jeho prvorepubliková tradice nás obklopuje doslova na každém kroku. V politice, kultuře, hospodářství a průmyslu nebo také ve sportu…

Dnešní den je příležitostí zamyslet se nad hodnotami, které prvorepublikové Československo reprezentovalo. Patřila k nim odvaha čelit výzvám, odhodlání, pracovitost, národní hrdost, touha po svobodě a demokracii. Ve světle současných událostí můžeme tyto hodnoty stále považovat za aktuální.

Přemýšlejme o tom, jak lze i nyní tyto hodnoty přenést do našeho každodenního života, i jak můžeme nejlépe přispět k tomu, aby naše země byla lepším místem pro všechny její obyvatele.

V dnešním světě se mnoho lidí potýká s otázkami nebezpečí a nestability. Když se díváme za hranice naší země, vidíme, že mnoho národů čelí problémům, které si mnozí z nás nedokáží ani představit. 

A právě v takových chvílích si snad uvědomujeme, jak moc bychom si měli vážit toho, kde žijeme. Máme to privilegium cítit se v České republice bezpečně, což je základní předpoklad pro další duchovní a ekonomický rozvoj.

Děkuji.

Mgr. Kateřina Manová, vyučující dějepisu
Jana Netušilová, oktáva

.