Výborné výkony žáků školy v Matematické olympiádě

I když doba momentálně nepřeje prezenční výuce, nadále probíhají některé soutěže. Také Matematická olympiáda se rozjela distanční formou a v lednu proběhla školní a krajská kola pro různé kategorie.

Postup do ústředního kola Matematické olympiády kategorie A (3. a 4. ročník čtyřletého studia a odpovídající ročníky víceletého studia) vybojoval 12. ledna 2021 Marek Štefaník z oktávy. Se ziskem 22 bodů z 24 možných se umístil na děleném 6. – 7. místě a stejně jako loni postoupil do ústředního kola této soutěže. Ve stejné kategorii mu sekundoval Filip Jiřík ze septimy. Ten skončil na 13. místě s 11 body a stal se tak úspěšným řešitelem. Oběma talentovaným matematikům k úspěchu moc blahopřejeme.

Dne 26. ledna 2021 pak proběhlo školní kolo Matematické olympiády kategorie B (2. ročník čtyřletého studia a sexta) a kategorie C (1. ročník čtyřletého studia a kvinta). V obou těchto kategoriích se podařilo navázat na úspěchy starších spolužáků. V kategorii B postoupil do krajského kola Jakub Vlček s 18 body, což byl plný počet. V kategorii C postoupila do krajského kola Anna Lambertová s 11 body z 18 možných.

Všem postupujícím blahopřejeme a v dalších kolech jim přejeme co nejlepší umístění.

 Mgr. Jana Drlíková, vyučující M