Vyhodnocení nejlepších žáků za školní rok 2021/2022

Dne 14. 6. 2022 se konalo každoroční ocenění úspěšných žáků příborských škol představiteli města Příbora. Celá akce probíhala v nádherných prostorách refektáře Piaristického kláštera. Vedení Masarykova gymnázia vybralo k ocenění Vendulu Štefaníkovou, Annu Lambertovou a Martinu Gajduškovou.

Po uvítacím proslovu pana starosty Ing. arch. Jana Malíka  všichni zúčastnění obdrželi pamětní list a dárek od města Příbora. Poté si oceněné pozvala k rozhovoru příborská televize. V neformální části následovalo občerstvení, u kterého si žákyně gymnázia  vyměňovaly zkušenosti nejen mezi sebou, ale i s oceněnými žáky základních škol. Rozsah zájmů oceněných žákyň  našeho gymnázia je opravdu široký, proto uvádím, za které činnosti jsme byly k ocenění vybrány.

.

Vendula Štefaníková, kvarta

 • za 1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce a 4. místo v krajském kole této soutěže
 • za 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády a 11. místo v krajském kole
 • za 2. místo v okresním kole Biologické olympiády a 13. místo v krajském kole
 • za příkladnou reprezentaci školy v okresním kole Matematické a Chemické olympiády
 • za 1. místo v krajském kole týmové Přírodovědné soutěže Mendelova gymnázia v Opavě

.

Anna Lambertová, sexta

 • za 1. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie C
 • za 6. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie C
 • za 2. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru chemie

.

Martina Gajdušková, septima

 • za 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině a následné 6. místo v celostátním kole
 • za 3. místo v celostátní soutěži pořádané Ostravskou univerzitou „Den s překladem“
 • za dlouhodobou fotodokumentaci školy a školních akcí, kdy mnohé fotografie byly využity k propagaci školy na veřejnosti

.

Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat městu Příboru za uspořádání této akce.

Anna Lambertová, sexta

.