Vzdělávání formou on-line

Milí žáci, vážení rodiče,

s ohledem na aktuální situaci v České republice a nemožnost předvídat vývoj v následujících dnech, přechází škola od pondělí 16. 3. 2020 na vzdělávání formou on-line. Vyučující (ne nutně ti, kteří vás vyučují daný předmět dle rozvrhu) vám budou elektronicky (aktuálně mailem nebo prostřednictvím GoogleClassroom) zadávat pokyny k samostatné domácí práci.

Aby systém on-line vzdělávání fungoval dostatečně efektivně, byla stanovena pravidla, která je potřeba nejen ze strany vyučujících, ale také žáků, respektovat.

  1. Pokyny k samostatné práci budou vyučujícími zasílány vždy jako týdenní soubor aktivit.
  2. Kompletní pokyny na daný týden budou k dispozici vždy nejpozději v pondělí v 8:00 hodin. Učitelé mohou, dle dohody na dnešní poradě, zasílat informace průběžně vždy od pátku 15:00 hodin předchozího týdne.
  3. Současně vám bude vždy v průběhu pondělního dopoledne zaslán kompletní přehled zadaných aktivit/témat pro daný týden.
  4. Průměrná denní časová náročnost na žáka v daném týdnu by měla být cca 4 hodiny (240 minut). Je potřeba si práci vhodně rozvrhnout, ať nedochází k jejímu hromadění.
  5. Splněno byste měli mít vždy v pátek daného týdne.
  6. Učitelé si povedou přehled zadané samostatné práce a průběžně budou monitorovat její plnění.
  7. Žáci jsou povinni vést si své portfolio, tzn. veškeré splněné úkoly je potřeba evidovat/zakládat pro další využití. Jestli papírová nebo elektronické verze je zcela na vašem rozhodnutí.

Informace bude zveřejněna na www stránkách školy a současně zaslána na mail zákonným zástupcům.

Pevně věříme, že tato forma výuky bude přinášet své ovoce, že i přes aktuální omezení maturanti úspěšně zvládnou maturitní přípravu i samotné zkoušky a všichni ostatní budou mít dostatečný základ pro další vzdělávání.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy