Workshop Fakescape

Jedním z dlouhodobých cílů předmětové komise Společenské vědy je efektivnější zařazení témat souvisejících s mediální výchovou do výuky Základů společenských věd a Dějepisu. Proto jsme oslovili lidi kolem projektu Fakescape a výsledkem byly tři workshopy pro druhé ročníky přímo u nás ve škole pod vedení skvělé lektorky Markéty Tomáškové.

Cílem tohoto projektu je učit hrou o mediální gramotnosti a kritickém myšlení.

Žáci se seznámili  s problematikou fake news a dezinformací formou hravého workshopu. Během 90 minut si sami vyzkoušeli vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách a rozpoznat hoax od ověřené zprávy. Při řešení úkolů rovněž trénovali kritické porozumění textu. Žáci mohli využít své znalosti z hodin Základů společenských věd týkající se volby prezidenta a jeho kompetencí. Při řešení úkolů rovněž pracovali přímo s konkrétními úryvky Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, které museli prakticky aplikovat na konkrétní programy kandidátů.

Velice důležitou součástí hry byla závěrečná reflexe. Žákům bylo vysvětleno, jak se to, co právě zažili při hře, projevuje například v reálné politice nebo médiích obecně, a jak mohou své schopnosti a dovednosti nabyté ve hře využít v každodenním životě.

Závěrem bych chtěla ocenit tento projekt a především vysokoškolské studenty, kteří jej vytváří. V dnešním světě, kdy jsme informacemi doslova zavaleni, je mediální gramotnost nutností.

Mgr. et Mgr. Markéta Cvičková, učitelka společenskovědních předmětů

.