Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
pondělí 27. 6. 2022

Chybějící
Vyučující:
Dejmek (1..4), Dejmková (1..4), Hyklová (1..4), Lénertová (4), N´jai (1..4), Reichert (1..4), Strakošová (1..4), Svoboda (1..4)
Třída:
Ok (1..9), 4.A (1..9)
Učebna:
8 (1..4), 9 (1..4), 11 (1..4), 37 (1..4)


Suplování
Třída
Hodina
Chybějící
Předmět
Učebna
Zastupující
Poznámka
1.A, 1.B
3
Dejmek
Aj/1
33
Bordovská
DZ
3
Dejmková
Aj/2
56
Orošnjak
DZ
1.B
4
Strakošová
M
50
Drlíková
2.A
1
Hyklová
Z
44
Šplíchal
třídnická hodina
3.A, 3.B
4
Dejmek
Aj/1
33
Šmuková
4
N´jai
Al/2
35
Moravčíková
DZ
Sp
3
Hyklová
M
51
Sumbalová
= Ch
Sx
2
Dejmková
Aj/2
51
Orošnjak
DZ
T
1
Strakošová
M
28
Bordovská
= Bi
4
Lénertová
Ov
8
Malíková
= F, (Ov/Lé - odučeno 20.6. - 5. h)


Náhradní učebny
Chybějící
Hodina
Předmět
Vyučující
Třída
Náhradní
Poznámka
11
1
Čj
Orošnjak
Sx
31
2
Aj/1
Šimíčková
S
33
4
D
Orošnjak
Kt
48
8
1
Ch
Ulčáková
Kv
36
2
Aj/2
Šmuková
S
36
3
Čj
Zahálková
S
28
4
Ov
Lénertová
T
7
9
1
Nj/1
Hrubá
Kt
7
2
Nj/2
Hrubá
3.A, 3.B
42
aula
4
Nj/1
Hrubá
Sx, 2.A
56


Oznámení
18.6. - 3.7.2022 - Erasmus+ (Itálie)
26.6. - 9.7.2022 - Erasmus+ (Irsko)
27. - 29.6.2022 - expedice DofE, organizuje: Sv, Re
Letní škola pro učitele geografie, PřF OU

konec vyučování pro nižší gymnázium v 11:00 hod. , doprovod do jídelny zajistí vyučující 4. vyučovací hodiny
konec vyučování pro vyšší gymnázium v 11:15 hod.
12:00 hod. - porada pedagogických pracovníků
24.6.2022 11:50generované programem Zastupovanie 6 Redlu © RNDr.Červený   www.cerveny.sk