Žáci školy publikují v Deníku

Trojice žáků Masarykova gymnázia se úspěšně zapojila také do prvního ročníku soutěže nazvané „Perem studenta“, kterou vyhlásil regionální Deník(Moravskoslezský deník) společně s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem, náměstkyní moravskoslezského hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Věrou Palkovou a náměstkem ústředního školního inspektora PhDr. Ondřejem Andrysem, MAE. Vícekolové klání začalo již ve středu 17. února uveřejňováním příspěvků  I. kola, jehož téma znělo „Moravskoslezský kraj jako místo pro život – v čem je nej a co mu chybí?“.

Čtenáři Moravskoslezského deníku se tak mohli postupně seznámit i s příspěvky od našich žáků – Jáchyma Pantálka ze 3.A (18. února), Terezy Gottwaldové ze sexty (23. února) a Marie Jurečkové z 1.A (2. března). Ti, kteří si příspěvky přečíst nestihli, si mohou texty žáků, ale i jejich konkurentů přečíst na webových stránkách

http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/perem-studenta-jachym-pantalek-masarykovo-gymnazium-pribor-20160218.html
(J. Pantálek),
http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/perem-studenta-tereza-gottwaldova-masarykovo-gymnazium-pribor-20160223.html
(T. Gottwaldová) a
http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/perem-studenta-marie-jureckova-masarykovo-gymnazium-pribor-20160302.html
(M. Jurečková).

II. kolo, zachycující téma „700 let od narození Karla IV. – jak by vládl v dnešní době?“,bylo zahájeno uveřejňováním příspěvků 31. března. Dosud došlo k uveřejnění dvou příspěvků – 8. dubna to byl text Terezy Gottwaldové a 18. dubna Marie Jurečkové. Zatímco první z nich není na webových stránkách zatím bohužel dostupný, druhý si mohou zájemci přečíst na internetové stránce http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/perem-studenta-2-kolo-marie-jureckova-masarykovo-gymnazium-pribor-20160418.html. Soutěž bude od čtvrtka 12. května pokračovat ještě III. (závěrečným) kolem, jehož tématem bude „Já a můj vzor. V čem mě inspiruje a co bych chtěl(a) jednou dokázat?“. Doufejme, že i v tomto kole naváží naši žáci na předešlé výsledky a podaří se jim uspět, jako tomu bylo doposud.