Zahájení druhého ročníku projektu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“

Přestože nebyl v loňském školním roce zahájený izraelsko-český projekt „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ kvůli protipandemickým opatřením zcela dokončen, získané zkušenosti, chuť do práce a především zájem žáků z obou stran umožnily i přes nelehké podmínky izolace navázat na zkušenosti z minulého školního roku a zahájit další ročník této zcela unikátní akce.

K vlastnímu zahájení projektu došlo sice na začátku tohoto školního roku, ale díky různým vlivům se jeho rozjezd oproti původní představě opozdil. Důvodem bylo i to, že se na rozdíl od loňska do projektu z naší školy zapojili mnohem mladší žáci (1. a 2. ročník), z nichž někteří zahájili studium až v září 2020. Zcela zásadní pak byla a je i otázka vývoje situace a protikoronavirových opatření jak u nás, tak v zemi naši přátel.

Na druhou stranu se dá říci, že se prodleva na kvalitě projektu v žádném případě neprojevila a posun termínů schůzek neznamená nic fatálního, což je dáno především tím, že nejsme vzhledem k pandemickému stavu vázáni termíny vzájemných návštěv tak, jak tomu bylo loni.

Jako klíčové, ale na druhou stranu i standardní, lze ještě označit dvě změny: projekt se rozšířil, takže jsou do něj souběžně zapojeny dvě školy na české a dvě na izraelské straně, druhou změnou je pak pro nás nová partnerská škola, Mazkeret Batya School, ve stejnojmenném městečku ležícím jižně od Tel Avivu.

Dosavadní průběh projektu kopíruje loňský stav, takže na samém počátku byli na obou stranách osloveni žáci – zájemci o projekt. Oproti loňsku musel být opuštěn formát skupinové přípravy všech podkladů pro on-line schůzky ve škole, ale naštěstí pokrok v oblasti technologií umožnil na obou stranách skupinky stmelit prostřednictvím počítačů, notebooků a tabletů a zrealizovat 25. listopadu 2020 tzv. první off-line meeting. Na něm se žáci v rámci každé „národní“ skupiny navzájem seznámili a obdrželi první z řady úkolů, jímž se vcelku očekávaně stala příprava vzájemného představení na první tzv. on-line meeting.

Dá se tedy říci, že cesta k 7. lednu 2021, tedy termínu, kdy se skupinky žáků z obou škol poprvé „naživo“ viděly a slyšely, byla v podstatě snadná, i když nechyběla troška nervozity plynoucí z velkého očekávání. Dál už snad není ani co dodávat, takže lze víceméně telegraficky doplnit, že první tzv. on-line meeting zahájila iniciátorka celého projektu paní Rachel Alon Margalit a poté následovaly vstupy jednotlivých aktérů, kteří se vzájemně představovali. I díky zvolené formě vlastní prezentace (každý se uvedl třemi různými charakteristikami, z nichž jedna byla smyšlená) je jasné, že se hned od počátku odbouraly jakékoliv komunikační či jiné bariéry, neboť šlo vlastně o permanentní dialog spojený s tajuplným odhalováním vlastností a zájmů jednotlivých účastníků. V tomto smyslu je třeba nesmírně ocenit komunikační schopnosti a kreativitu účastníků na obou stranách. Zajisté to bylo i kvůli naší nové koordinátorce z izraelské strany, paní profesorce Michal, která dokázala on-line meeting bravurně zorganizovat. Ostatní účastníci spolu s ní pak zdařile naplnili heslo celého projektu, který spojuje mladé lidi odlišných světů a kultur. Takže Make yourself at home!

Mgr. Alexandr Orošnjak, vyučující Čj