Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky primy proběhne ve středu 1.9.2021 v aule gymnázia v 8:00 hodin. Zahájení se může zúčastnit i doprovod žáka, vstup do školy bude předním vchodem. Žáci se nepřezouvají. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do kmenové třídy, kde nejprve dojde k jejich preventivnímu screeningovému testování, následně budou řešeny třídnické záležitosti.

Všichni účastníci slavnostního zahájení v aule školy jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest v souladu s aktuálním mimořádným opatřením. Současně žádáme všechny účastníky slavnostního zahájení, aby využili celý prostor auly tak, aby mezi jednotlivými rodinami byly zajištěny dostatečné rozestupy.

.

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. ročníku čtyřletého studia proběhne ve středu 1.9.2021 v aule gymnázia v 8:30 hodin. Zahájení se uskuteční bez možnosti doprovodu žáka, vstup do školy bude předním vchodem. Žáci se nepřezouvají. Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do kmenových tříd, kde nejprve dojde k jejich preventivnímu screeningovému testování, následně budou řešeny třídnické záležitosti.

.

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky ostatních ročníků proběhne ve středu 1.9.2021 v 7:55 hodin v kmenových učebnách. Vstup do budovy školy bude pro tyto žáky zadním vchodem, žáci se přezují v šatnách. V kmenových třídách dojde k preventivnímu screeningovému testování žáků, následně budou řešeny třídnické záležitosti.

.

Informace k preventivnímu screeningovému testování žáků.

.

.

Slevové průkazy pro žáky pro školní rok 2021/2022 budou potvrzovány prostřednictvím třídních učitelů od 1.9.2021.

 

Informace pro žáky 1. ročníku čtyřletého studia a primy

Žákům bude vydán čip pro vstup do školy a výdej obědů, cena čipu je 120,- Kč. Čip bude žákům předán až po zaplacení uvedené částky třídnímu učiteli.
Žákům primy budou předány učebnice, tzn. je potřeba zajistit si jejich odnos.
Program prvního dne bude cca do 10:00 hodin.

 

Žáci 1. ročníku a primy, kteří doposud nepředložili závěrečné vysvědčení osvědčující splnění povinné školní docházky resp. 5. ročníku základní školy na základě §1 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tak musí učinit nejpozději 31.8.2021. V opačném případě žák nemůže být přijat ke vzdělávání.

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy