Závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků

V souladu s §4 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy stanovil „Závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020“.

 

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o

o

o

o

o