ZERO WASTE v Praze

Dne 20. 11. 2019 se Kristýna Sosíková (kvinta) a Michaela Kolářová (kvinta) aktivně zapojily do programu festivalu globálního rozvojového vzdělávání v ČR pod názvem Klima se mění. A co my?“.

Festival se konal v rámci Týdne globálního vzdělávání – evropské iniciativy pořádané North-South Centre při Radě Evropy. V České republice probíhal pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Program byl velice pestrý a zajímavý. V panelové diskuzi vystoupil bývalý velvyslanec České republiky ve Spojených arabských emirátech pan Alexandr Sporýš, Mgr. Michal Žák, redaktor České televize a přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni RNDr. Jiří Preis, Ph.D. a další zajímaví hosté.

V diskuzi se účastníci zabývali problematikou cílů udržitelného rozvoje, debatovali o možnostech při realizaci Agendy 2030 ve školním prostředí a způsobech zapojení mladé generace. Žákyně Masarykova gymnázia vystoupily s workshopem „ZERO WASTE – omezování plastových obalů a jejich opakované využití“. Nebylo to jejich první vystoupení před širokým publikem. Účastnily se již dvou konferencí k otázkám udržitelného rozvoje. Stejně jako v Praze dokázaly vždy posluchače nadchnout svým bezprostředním vystupováním a přesvědčivým způsobem argumentace. Děkujeme jim za příkladnou reprezentaci školy.