Změna termínů konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se pro:

studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021;

studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2021.

 

Všem uchazečům bude se 14-denním předstihem zaslána pozvánka k jednotné přijímací zkoušce s podrobnými informacemi k aktuálním hygienickým a epidemiologickým opatřením.

Náhradní termín pro oba obory vzdělávání je stanoven na 2. a 3. června 2021.

 

Výše uvedené termíny jsou stanoveny v Opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6), článek XIV.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy