Nerf

Miniprojekt mládeže je podpořen z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: 00989/2019/ŠMS

Výše dotace: 40.000,00 Kč

Termín realizace: leden 2019 – prosinec 2019

o

Miniprojekty mládeže umožňují financovat a realizovat nápady mladých lidí mimo oficiální organizace a struktury. Na naší škole jsme se rozhodli pro popularizaci hry Nerf. Tato aktivita dnes baví mnoho mladých lidí. Obdobně jako jiné zajímavé aktivity, je i tato poměrně finančně náročná. Nákup vybavení, střeliva či pronájem tělocvičny pro turnaje něco stojí.

Na počátku všeho byla myšlenka, že v rámci tohoto projektu veškerá finanční případně další omezení minimalizujeme a umožníme hrát všem zájemcům nezávisle na jejich materiálních možnostech. Nakoupili jsme desítky blasterů. Jednak základní – turnajové, ale také mnoho dalších, méně známých a rozšířených. Cílem snažení je dát možnost všem hráčům vyzkoušet si různé typy vybavení. Díky tomu se rozšíří paleta možných her. Z hlediska bezproblémového průběhu celá akce samozřejmě potřebuje navíc stovky či tisíce pěnových nábojů a také ochranné brýle pro bezpečnost zábavy. Všechny tyto potřebné pomůcky jsme mohli díky dotaci v dostatečném množství nakoupit. Hrát se bude jak venku, v přírodě, tak i v tělocvičnách. I na toto jsme v rámci projektu mysleli. Část financí je rezervována na pronájem. Jediné, co v rámci projektu nemůžeme zajistit, jsou nadšení hráči. Věříme ale, že i ti se brzy snadno najdou.

Jana Nytrová, septima

Propagační video: LINK

logo_msk