GYPRI, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost GYPRI, o.p.s. při Masarykově gymnáziu v Příboře vznikla transformací Nadace Masarykova gymnázia v Příboře.

Společnost byla založena na:
oo– podporu a rozvoj vzdělanosti a vzdělávání;
oo– podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit v rámci využití volného času, zejména dětí a mládeže.

GYPRI, o.p.s. podporuje školní i mimoškolní činnosti žáků školy z darů získaných od sponzorů. Prostředky jsou používány pro všechny žáky včetně maturantů.

.

Informace o společnosti
Zakladatelé společnosti:
 o RNDr. Jiří Maťa, ředitel Masarykova gymnázia v Příboře
ooMUDr. Marta Horáčková, předseda správní rady Nadace MGP
ooJUDr. Jan Dudek

Datum zápisu společnosti do rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě: 30. září 1998

.

IČO: 25821571

Číslo BÚ: 285491615 / 0300

Datová schránka – ID: cfq59as

.

Ředitel společnosti:
ooRNDr. Jarmila Heraltová

Složení správní rady společnosti:
ooIng. Tereza Kulihová Küblová, předseda
ooMgr. Silvie Piškytlová, místopředseda
ooRNDr. Hana Bordovská, člen
ooMgr. Jana Kerekešová, člen
ooIng. Ľuboš Richter, člen
ooMgr. Jaroslav Sosík, člen

Složení dozorčí rady společnosti:
ooFrantišek Jordánek, předseda
ooIng. Radana Matochová, místopředseda
ooLudmila Klosová, člen

Statutárním orgánem GYPRI, o.p.s. je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. O své činnosti společnost zveřejňuje výroční zprávu, která je k dispozici veřejnosti na vývěsce školy v 1. patře a na www školy.

.

Statut obecně prospěšné společnosti GYPRI, o. p. s. zde.

GDPRinformace o zpracování osobních údajů.

.

V roce 2022 GYPRI, o.p.s. přispěla především na:

– odměny pro žáky (včetně maturantů)62.191,- Kč
– kulturní a sportovní akce16.733,- Kč
– dopravu na vědomostní olympiády a soutěže15.954,- Kč
– jízdné žáků do divadla11.277,- Kč
– přednášky a workshopy pro žáky 11.200,- Kč
– zahraniční pobyty žáků včetně exkurzí 7.710,- Kč
– lyžařský kurz 2.650,- Kč
– jízdné, startovné na sportovní soutěže 2.179,- Kč

I pro školní rok  2022/2023 jsou sponzorské dary fyzických i právnických osob velmi vítány. Peněžní dary sponzorů lze zaslat na BÚ společnosti, resp. složit přímo ve škole (RNDr. Hana Bordovská – pokladník GYPRI, o.p.s). Správní rada doporučuje zákonným zástupcům žáků gymnázia výši sponzorského daru 500,- Kč na žáka. Částka je pouze orientační. Sponzorování vědy a umění je podle platné legislativy možno zohlednit při výpočtu základu daně podnikatelů.

.

Výroční zprávy GYPRI, o.p.s.:
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015 o
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013