GYPRI, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost GYPRI, o.p.s. při Masarykově gymnáziu v Příboře vznikla transformací Nadace Masarykova gymnázia v Příboře.

Společnost byla založena na:
oo– podporu a rozvoj vzdělanosti a vzdělávání;
oo– podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit v rámci využití volného času, zejména dětí a mládeže.

GYPRI, o.p.s. podporuje školní i mimoškolní činnosti žáků školy z darů získaných od sponzorů. Prostředky jsou používány pro všechny žáky včetně maturantů.

 

Informace o společnosti

Zakladatelé společnosti:
ooRNDr. Jiří Maťa, ředitel Masarykova gymnázia v Příboře
ooMUDr. Marta Horáčková, předseda správní rady Nadace MGP
ooJUDr. Jan Dudek

Datum zápisu společnosti do rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě: 30. září 1998
IČO: 25821571
Číslo BÚ: 285491615 / 0300

 

Ředitel společnosti:
ooRNDr. Jarmila Heraltová

Složení správní rady společnosti:
ooMUDr. Mořic Jurečka, předseda
ooMgr. Silvie Piškytlová, místopředseda
ooRNDr. Hana Bordovská, člen
ooMgr. Jana Eichnerová, člen
ooIng. Tereza Kulihová Küblová, člen
ooMgr. Jaroslav Sosík, člen

Složení dozorčí rady společnosti:
ooEva Bedřichová, předseda
ooFrantišek Jordánek, místopředseda
ooMgr. Hana Žárská, člen

Statutárním orgánem GYPRI, o.p.s. je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. O své činnosti společnost zveřejňuje výroční zprávu, která je k dispozici veřejnosti na vývěsce školy v 1. patře a na www školy.

o

Statut obecně prospěšné společnosti GYPRI, o. p. s. zde.
GDPRinformace o zpracování osobních údajů.

o

V roce 2019 GYPRI, o.p.s. přispěla především na:

– odměny pro žáky (včetně maturantů)58.904,- Kč
– vědomostní olympiády a soutěže22.478,- Kč
– jízdné do divadla13.686,- Kč
– kulturní a sportovní akce12.982,- Kč
– zahraniční pobyty žáků 16.156,- Kč
– lyžařský kurz, adaptační kurz 1.900,- Kč
– přednášky pro žáky 2.983,- Kč

I pro školní rok  2020/2021 jsou sponzorské dary fyzických i právnických osob velmi vítány. Peněžní dary sponzorů lze zaslat na BÚ společnosti, resp. složit přímo ve škole (RNDr. Hana Bordovská – pokladník GYPRI, o.p.s). Správní rada doporučuje zákonným zástupcům žáků gymnázia výši sponzorského daru 450,- Kč na žáka (stejně jako v předchozích letech). Částka je pouze orientační. Sponzorování vědy a umění je podle platných zákonů možno zohlednit při výpočtu základu daně podnikatelů.

 

Výroční zprávy GYPRI, o.p.s.:
oVýroční zpráva za rok 2019
oVýroční zpráva za rok 2018
oVýroční zpráva za rok 2017
oVýroční zpráva za rok 2016
oVýroční zpráva za rok 2015
oVýroční zpráva za rok 2014
oVýroční zpráva za rok 2013