Abiturienti

 


Setkání abiturientů Masarykovy gymnázia v Příboře 2023

.

Vážení abiturienti,
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1978 (včetně).

Setkání se uskuteční v sobotu 9.9.2023 v aule Masarykova gymnázia v Příboře.

.

PROGRAM SETKÁNÍ

8:00 – 10:00

 • posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy

10:00 – 12:00

 • slavnostní zasedání v aule školy
 • kulturní vystoupení žáků školy
 • vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše (informace o dění ve škole za poslední rok)
 • vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky
 • vystoupení starosty města Ing. arch. Jana Malíka (informace o dění ve městě za poslední rok)
 • vystoupení hosta setkání PhDr. Václava Michaličky, Ph.D. (představení a ukázka aktivit Centra tradičních technologií Příbor)

.

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne společné fotografování.

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.

Setkání abiturientů 2023-2024

.

Fotografie ze setkání

.


Setkání abiturientů Masarykovy gymnázia v Příboře 2021

.

Vážení abiturienti,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice a její nejasný vývoj se pravidelné abiturientské setkání ani v letošním roce neuskuteční. Přejeme nejen vám, ale také vašim blízkým, pevné zdraví a těšíme se na setkání s vámi v následujících letech.

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.


Setkání abiturientů Masarykovy gymnázia v Příboře 2020

.

Vážení abiturienti,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice a její nejasný vývoj se pravidelné abiturientské setkání v letošním roce neuskuteční. Přejeme nejen vám, ale také vašim blízkým, pevné zdraví a těšíme se na setkání s vámi v následujících letech.

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.


Setkání abiturientů Masarykovy gymnázia v Příboře 2019

o

První větší akcí v novém školním roce pro nás byla příprava tradičního setkání abiturientů, které bylo letos naplánováno na sobotu 7. září 2019. Po příchodu do školy si mohli hosté prohlédnout budovu, občerstvit se kávou a zakousnout něco dobrého. Chvílemi naše „provizorní kavárna” v jedné ze tříd doslova praskala ve švech. Ve tvářích všech byla vidět upřímná radost z očekávaných i nečekaných shledání.

Oficiální část programu byla i letos opravdu bohatá. Nejprve vystoupili žáci naší školy, poté abiturienty přivítal MUDr. Mořic Jurečka. Ředitel školy Mgr. Pavel Kerekeš informoval o aktuálních akcích ve škole a starosta města Ing. arch. Jan Malík o dění ve městě. V druhé části vystoupila Mgr. Marika Demlová s přednáškou na téma „Karlsederovi jako příborský fenomén“. Poutavé povídání doplnila o řadu zajímavých historických fotografií příborských budov. Na závěr proběhlo také nezbytné společné fotografování před budovou školy.

Těší nás, že rok od roku abiturientů, kteří se k nám na začátku září vypraví, přibývá. Atmosféra celého setkání je vždy plná krásných vzpomínek, veselých historek a někdy i dojemných příběhů. Letos bylo tím nejhezčím vyprávění manželů ze Žďáru nad Sázavou, kteří se při studiu na naší škole seznámili a jsou spolu již více než 40 let.

Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová

o

Fotografie z abiturientského setkání dne 7.9.2019

 


Setkání abiturientů Masarykovy gymnázia v Příboře 2018

o

Sobota 8. září 201o8 se v Příboře nesla nejen v duchu příprav na nedělní pouť, ale také v duchu setkávání a vzpomínání. Na naší škole se totiž uskutečnilo tradiční setkání abiturientů. Pozvání tentokrát dostali ti, kteří maturovali před rokem 1968.

Oficiální část programu byla letos opravdu bohatá. Nejprve vystoupil Komorní sbor Masarykova gymnázia s krátkým programem věnovaným Leoši Janáčkovi, poté abiturienty přivítal MUDr. Mořic Jurečka. Ředitel školy Mgr. Pavel Kerekeš informoval o aktuálních akcích ve škole a starosta města Ing. Bohuslav Majer o dění ve městě. V druhé části vystoupil vyučující gymnázia Mgr. Alexandr Orošnjak s přednáškou na téma „Počátky příborského gymnázia“. Poutavé povídání doplnil o velké množství zajímavých materiálů a starých fotografií.

Před i po programu si naši hosté mohli prohlédnout školu a občerstvit se v naší provizorní kavárno-cukrárně, kde vládla celé dopoledne velmi příjemná atmosféra. Na všech bylo vidět, že se na tuto akci moc těšili a odcházeli maximálně spokojení s jejím průběhem. A my se na setkání s nimi budeme těšit opět za rok.

o

Fotografie z abiturientského setkání dne 8.9.2018

 


Setkání abiturientů Masarykovy gymnázia v Příboře 2017

oo

Druhý zářijový víkend patřil v Příboře nejen pouťovým oslavám, ale i setkání abiturientů Masarykova gymnázia. Tato akce se stala velmi příjemnou tradicí s jedinečnou atmosférou plnou vzpomínání na školní léta, spolužáky, vyučující, stará přátelství a první lásky.

Po příchodu do školy si mohli hosté prohlédnout budovu, občerstvit se kávou a zakousnout něco dobrého. Chvílemi naše „provizorní kavárna“ v jedné ze tříd doslova praskala ve švech. Ve tvářích všech byla vidět upřímná radost z očekávaných i nečekaných setkání.

Oficiální program probíhal v aule školy. Nejprve bylo na řadě kulturní vystoupení žáků, následovala vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše, starosty města Ing. Bohuslava Majera a MUDr. Mořice Jurečky, zástupce abiturientů. PhDr. Václav Michalička se představil s přednáškou na téma “Bohatství piaristické knihovny”.

Potěšilo nás, že i po skončení oficiální části programu a společném fotografování se některým budovu ještě dlouhé minuty nechtělo opustit. Akce se zúčastnilo přes padesát absolventů našeho gymnázia, kteří dorazili z různých koutů České i Slovenské republiky. Všichni se shodli, že pokud jim to zdraví dovolí, tak se určitě za rok opět rádi na půdě školy setkají.

o

Fotografie z abiturientského setkání dne 9.9.2017

 


Pozvánka na Setkání abiturientů Masarykovy gymnázia v Příboře 2017

o

Vážení abiturienti,
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1967 (včetně).

Setkání se uskuteční v sobotu 9.9.2017 v aule Masarykova gymnázia v Příboře.

o

PROGRAM SETKÁNÍ

8:00 – 10:00

 • posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy

10:00 – 12:00

 • slavnostní zasedání v aule školy
 • kulturní vystoupení žáků školy
 • vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše (informace o dění ve škole za uplynulý rok)
 • vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky
 • vystoupení starosty města Ing. Bohuslava Majera (informace o dění ve městě za uplynulý rok)
 • vystoupení hosta setkání PhDr. Václava Michaličky na téma „Bohatství piaristické knihovny“

o

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne společné fotografování.

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

Vážení abiturienti,
obracíme se na vás s prosbou o poskytnutí archivních materiálů, jimiž by se dala doplnit historie školy za starší období. Zájem bychom měli především o fotografie třídních případně profesorských kolektivů, dále pak fotografie z různých akcí, které se ve škole v průběhu vašeho studia odehrály. Vámi poskytnuté materiály by byly v průběhu konání letošního setkání abiturientů bezprostředně naskenovány a neprodleně vráceny zpět. V případě, že by byli někteří z vás ochotni obrázky předem sami naskenovat a poslat je e-mailem, využijte prosím e-mailovou adresu kerekes@gypri.cz

Při abiturientském setkání bychom též rádi využili vašich znalostí při identifikaci osob zachycených na starších fotografiích vlastněných školou. Již nyní vám mnohokrát děkujeme za vaši laskavou pomoc.

 


Pozvánka na Setkání abiturientů Masarykovy gymnázia v Příboře 2016

o

Vážení abiturienti,

srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1966 (včetně).

Setkání se uskuteční v sobotu 10.9.2016 v aule Masarykova gymnázia v Příboře.

 

PROGRAM SETKÁNÍ

8:00 – 10:00

 • posezení v prostorách školy s možnou prohlídkou školy

10:00 – 12:00

 • slavnostní zasedání v aule školy
 • kulturní vystoupení žáků školy
 • vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše (informace o dění ve škole za uplynulý rok)
 • vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky
 • vystoupení starosty města Ing. Bohuslava Majera (informace o dění ve městě za uplynulý rok)
 • vystoupení hosta setkání Mgr. Ireny Nedomové na téma „Rekonstrukce piaristických zahrad“ doplněné prezentací a časosběrným dokumentem z realizace

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne společné fotografování.

 

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

 

Fotografie z abiturientské setkání dne 10.9.2016