Obory vzdělávání

Čtyřleté studium

  • Obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
  • Délka studia: 4 roky
  • Forma studia: denní

Učební plán pro čtyřleté studium.

V tomto oboru vzdělávání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče.


Osmileté studium

  • Obor studia: 79-41-K/81 Gymnázium
  • Délka studia: 8 let
  • Forma studia: denní

Učební plán pro osmileté studium – nižší gymnázium, vyšší gymnázium.

V tomto oboru vzdělávání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče.