Průkaz ISIC

Co je ISIC
Průkaz ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta.
Více informací se dozvíte na https://www.isic.cz/

.

Ceny (od 1.6.2022)
– nový průkaz 350 Kč
– prodloužení platnosti stávajícího průkazu na další rok 250 Kč
– duplikát při ztrátě nebo zničení 100 Kč

.

Platnost
ISIC platí 16 měsíců (od prvního září jednoho roku do konce prosince roku následujícího)
každý rok můžete průkaz prodloužit na další rok přímo na škole

.

Objednávka nového průkazu
nejprve vyplňte Google formulář
– následně vyplňte žádost (k vytištění zde, najdete ji také v letáku, ve složce na nástěnce v učebně č. 31)
– pokud jste mladší 15 let, nechte žádost podepsat zákonným zástupcem
– vyplněnou žádost spolu s 350 Kč doneste kontaktní osobě (Mgr. Monika Šimíčková, kabinet č. 31A)
– fotografii nenoste, bude pořízena na místě

Objednávka prodloužení platnosti
– nejprve vyplňte Google formulář
– následně doneste 250 Kč (Mgr. Monika Šimíčková, kabinet č. 31A)

.

Termíny objednávek a plateb
Ve školním roce 2022/2023 bude možné objednat průkaz nebo prodloužit platnost stávajícího průkazu pouze v níže uvedených termínech (vždy o velkých přestávkách). Google formulář je možno vyplnit i dříve. 

5. – 16. září 2022
7. – 18. listopadu 2022 (s výjimkou pátku 11. listopadu 2022 a úterý 15. listopadu 2022)

.

Kontaktní osoba
Mgr. Monika Šimíčková, kabinet č. 31A

o 

Logo_ISIC