Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

o

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, se sídlem Jičínská 528, 742 58 Příbor, IČO: 00601641 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
 • Pokud Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Masarykovým gymnáziem, Příbor, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Masarykovým gymnáziem, Příbor, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Masarykovým gymnáziem, Příbor, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Masarykovým gymnáziem, Příbor, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Masarykovu gymnáziu, Příbor, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

o

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvkovou organizaci, provádí tým externích pověřenců společnosti:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
kontaktní e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
telefon: +420 734 647 701
datová schránka: q4hs4wu