Dokumenty ke stažení

Školní řád včetně jeho příloh (klasifikační řád, provozní řád kolárny, provozní řád tělocvičny, provozní řád školního hřiště, provozní řád multifunkčního zařízení) platný od 1.9.2023.

.

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy platná od 1.9.2014 (podle bodu IV odstavce 2 školního řádu)

o

Žádost o vystavení stejnopisu (opisu) vysvědčení

o

Poradenské služby

Přístup do elektronické sítě školy, přístup na internet

Souhlas s dokumenty a službami, které souvisí s průběžnou činností školy, platný od 1.9.2021

.

Vnitřní řád Školní jídelny Komenského