Dokumenty ke stažení

Školní řád včetně jeho příloh (klasifikační řád, provozní řád kolárny, provozní řád tělocvičny, provozní řád školního hřiště, provozní řád multifunkčního zařízení) platný od 1.9.2021 (školní řád s vyznačenými změnami).

Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2021/2022

 

Žádost o uvolnění z vyučování (1 – 5 vyučovacích dnů podle bodu IV odstavce 14 a 15 školního řádu)

Žádost o uvolnění z vyučování (6 a více vyučovacích dnů podle bodu IV odstavce 14 a 15 školního řádu)

Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy platná od 1.9.2014 (podle bodu IV odstavce 2 školního řádu)

o

Žádost o vystavení stejnopisu (opisu) vysvědčení

o

Poradenské služby

Přístup do elektronické sítě školy, přístup na internet

Souhlas s dokumenty a službami, které souvisí s průběžnou činností školy, platný od 1.9.2021