Přípravné kurzy – 5. třída

o


o

Oznámení o realizaci přípravných kurzů pro žáky 5. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2023/2024 

.

V období únor – březen 2024 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 5. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2023/2024. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole.

Podrobnější informace ke kurzům naleznete zde.
Cena kurzu: 1.000,- Kč

Bližší informace poskytne Mgr. Jana Drlíková (zástupce ředitele školy)
e-mail: jana.drlikova@gypri.cz
telefon: 556 455 162

.

Obsazenost přípravných kurzů k 9. 2. 2024:
oopondělí … 35/50
ooúterý … 21/50

.

Pro zjednodušení administrativy a s ohledem na GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) upravilo Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 mechanismus přihlašování k přípravným kurzům.

.

Pokyny k přihlašování:
1. Vyplňte elektronickou přihlášku a odešlete ji pomocí tlačítka „Odeslat“ k registraci ve škole.
2. Po zaregistrování se vám vrátí přihláška zpět ve formátu .PDF na mail zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
3. Přihlášku vytiskněte, podepište a doručte do školy jedním z uvedených způsobů:
ooo elektronicky na adresu kancelar@gypri.cz
ooo osobně na sekretariát školy (denně od 7:30 do 15:30 hodin)
ooo poštou na adresu Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy