Přijímací řízení

..


o

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

o

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace bude v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 přijímat do:

čtyřletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma) … 54 žáků

osmiletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma) … 30 žáků

.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněna v souladu s platnou legislativou do 31. ledna 2024 na webových stránkách školy, vývěsce školy a DIPSY (Digitální přihlašovací systém).

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 20. února 2024 jedním z níže uvedených způsobů:
– prostřednictvím DIPSY na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identita pro přihlášení do internetového bankovnictví);
– 
v podobě výpisu vytištěného z DIPSY (bez přihlášení);
– na tiskopisu, který stanoví MŠMT.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

.

Stránky Cermatu k přijímacím zkouškám ve školním roce 2023/2024

Prezentace k organizaci přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 (DOD)

Video objasňující algoritmus, který stanovení, na kterou školu/obor je žák přijat s ohledem na zvolenou prioritu

Instruktážní video k vyplňování přihlášky v DIPSY (verze s výpisem ze systému)

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce (Cermat)

.

Uchazeči z deváté třídy základní školy, kteří se budou hlásit do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), i uchazeči z páté třídy základní školy, kteří se budou hlásit do oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium), budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tuto jednotnou přijímací zkoušku bude  organizovat společnost Cermat.

.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

1. řádný termín

  • 12. dubna 2024 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy;
  • 15. dubna 2024 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy.

2. řádný termín

  • 16. dubna 2024 – pro uchazeče z páté třídy základní školy;
  • 17. dubna 2024 – pro uchazeče z páté třídy základní školy.

náhradní termíny pro obory vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium

  • 29. dubna 2024 – 1. náhradní termín pro všechny uchazeče;
  • 30. dubna 2024 – 2. náhradní termín pro všechny uchazeče.

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.


 

Archiv přijímacích řízení

.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016