Maturitní zkoušky

Termín ústních zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky – jaro 2023

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – jaro 2023

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce – jaro 2023

o

Volba maturitních předmětů pro školní rok 2022/2023

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka

Žákovský seznam literárních děl k maturitní zkoušce  z českého jazyka

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

o

Prezentace ze dne 2. 11. 2022 na téma přijímací řízení na vysoké školy