Maturitní zkoušky

Termín ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky třídy 4.A – jaro 2024

Termín ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky třídy oktávy – jaro 2024

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce ve školním roce 2023/2024

o

Volba maturitních předmětů pro školní rok 2023/2024

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka

Žákovský seznam literárních děl k maturitní zkoušce  z českého jazyka

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

o

Prezentace ze dne 14. 11. 2023 na téma přijímací řízení na vysoké školy