Přípravné kurzy


o

Aktuální informace k přípravným kurzům 

o

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 a vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 se přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka až do odvolání neuskuteční.

Studijní materiály z českého jazyka i matematiky ze zrušených kurzů (včetně návodných řešení) budou všem žákům/zákonným zástupcům zasílány mailem vždy v aktuálním týdnu.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy


o

Přípravné kurzy o jarních prázdninách 

o

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka se ve středu 4.3.2020, ve čtvrtek 5.3.2020 a v pátek 6.3.2020 neuskuteční z důvodu jarních prázdnin v okrese Nový Jičín (2.3.2020 – 6.3.2020).

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy


o

Oznámení o realizaci přípravných kurzů pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2019/2020 

V období leden – duben 2020 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2019/2020. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole.

Podrobnější informace ke kurzům naleznete zde.

o

Obsazenost přípravných kurzů k 12. 12. 2019:
oostředa … 40/40 (kurz již je plně obsazený)
oočtvrtek … 40/40 (kurz již je plně obsazený)
oopátek … 40/40 (kurz již je plně obsazený)

o

Pro zjednodušení administrativy a s ohledem na GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) upravilo Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 mechanismus přihlašování k přípravným kurzům.

Pokyny k přihlašování:
1. Vyplňte elektronickou přihlášku a odešlete ji pomocí tlačítka „Odeslat“ k registraci ve škole.
2. Po zaregistrování se vám vrátí přihláška zpět ve formátu .PDF na mail zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
3. Přihlášku vytiskněte, podepište a doručte do školy jedním z uvedených způsobů:
ooo– elektronicky na adresu kancelar@gypri.cz
ooo– osobně na sekretariát školy (denně od 7:30 do 15:30 hodin)
ooo– poštou na adresu Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., Jičínská 528, 742 58 Příbor

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy