Přípravné kurzy

o


o

Oznámení o zahájení přípravných kurzů pro žáky 9. tříd základních škol

.

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol budou s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a hygienická opatření zahájeny distanční formou v plánovaných termínech, tzn.:

ve středu 26.1.2022 v 15:00 hod. (obě skupiny)
ve čtvrtek 27.1.2022 v 15:00 hod. (obě skupiny)
v pátek 28.1.2022 v 15:00 hod. (obě skupiny)

Přestávka mezi matematikou a českým jazykem je z organizačních důvodů prodloužena z původních 15 minut na 30 minut.

.

Rozdělení do skupin je provedeno s ohledem na základní školu, jejímž je účastník přípravných kurzů žákem. V případě, že bude možná osobní přítomnost žáků ve škole, plánujeme přejít z distanční formy na formu prezenční, která je pro většinu z vás přijatelnější.

K realizaci distanční formy přípravných kurzů potřebují žáci pouze počítač/notebook/tablet s připojením na internet, sluchátka nebo reproduktory a mikrofon (stačí jako součást počítače nebo sluchátek) pro případ, že se budou chtít ptát přímo a ne formou chatu.

Přípravné kurzy budou probíhat v platformě Google. Pro každého žáka je zřízen účet v naší doméně gypri. Podrobnější instrukce k aktivaci účtu budou zaslány v průběhu tohoto víkendu (22.-23.1.2022) na mail žáka resp. jeho zákonného zástupce.

Protože pro některé žáky může být prostředí Google nové a chtějí být na první lekci přípravných kurzů nachystáni, nabízíme v případě potřeby možnost seznámit se s prostředím Google Učebna pod vedením Mgr. Jany Drlíkové. Cvičné online setkání se uskuteční v pondělí 24.1.2022 v 18:00 hodin. Odkaz na setkání bude zaslán na mail nově zřízeného účtu v doméně gypri. Na odkaz v mailu stačí pouze kliknout.

Pokud by se někomu nedařilo přihlásit nebo by narazil na jiné technické problémy, kontaktujte ředitele školy na mail pavel.kerekes@gypri.cz nebo telefonicky 730 189 028.

.

Pevně věříme, že obdobně jako v předchozích letech se přípravné kurzy realizované na Masarykově gymnáziu v Příboře stanou dobrým předpokladem pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek nejen na naši školu, ale také na všechny ostatní školy, které poskytují obdobně jako my kvalitní středoškolské vzdělání.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

 


o

 Oznámení o realizaci přípravných kurzů pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2021/2022 

.

V období leden – duben 2022 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2021/2022. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole.

Kurzy jsou naplánovány jako kombinace prezenční a distanční formy. Pokud to bude epidemiologická situace umožňovat, budou přípravné kurzy probíhat prezenční formou s osobní účastí žáků u nás ve škole. V případě, že bude osobní přítomnost žáků zakázána nebo budou jiná omezení, která znemožní prezenční formu přípravných kurzů, budou jednotlivé lekce probíhat distanční formou. Při distanční formě budou učitelé jednotlivá témata žákům vysvětlovat pomocí elektronické digitální tabule Whiteboard nebo Jamboard, na kterou má vyučující možnost psát nebo vpisovat do připravených materiálů. Žákům se pak doma u počítače vše zobrazuje na jejich monitoru. Současně mají žáci i při této formě výuky možnost klást vyučujícím otázky.

Podrobnější informace ke kurzům naleznete zde.

.

Obsazenost přípravných kurzů k 21. 1. 2022:
oostředa … 44/44 (není možno se přihlašovat, kurz již je plně obsazen)
oočtvrtek … 44/44 (není možno se přihlašovat, kurz již je plně obsazen)
oopátek … 44/44 (není možno se přihlašovat, kurz již je plně obsazen)

.

Pro zjednodušení administrativy a s ohledem na GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) upravilo Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 mechanismus přihlašování k přípravným kurzům.

.

Pokyny k přihlašování:
1. Vyplňte elektronickou přihlášku a odešlete ji pomocí tlačítka „Odeslat“ k registraci ve škole.
2. Po zaregistrování se vám vrátí přihláška zpět ve formátu .PDF na mail zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
3. Přihlášku vytiskněte, podepište a doručte do školy jedním z uvedených způsobů:
ooo– elektronicky na adresu kancelar@gypri.cz
ooo– osobně na sekretariát školy (denně od 7:30 do 15:30 hodin)
ooo– poštou na adresu Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy