Den otevřených dveří

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

.

Vedení Masarykova gymnázia v Příboře, zaměstnanci i žáci Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se uskuteční:

ve středu 25.1.2023 od 14:00 do 18:00 hodin
.

„Masarykovo gymnázium v Příboře je školou se stodvacetiletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat na vysoké škole společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysokých školách svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

.

V rámci Dne otevřených dveří můžete mimo jiné navštívit:
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
propagaci žákovského projektu CanSat, jehož cílem je sestrojit a naprogramovat miniaturní satelit, který bude následně vynesene do výšky 1000 metrů nad zem a který bude schopen při sestupu odesílat data o měření
– prezentaci programovatelných robotů a stavebnic LEGO Mindstorms
– od 15:00 hodin prezentaci programu Erasmus+, jehož součástí jsou mimo jiné výjezdy skupin žáků do zahraničí (např. Francie, Španělsko) plánované na období 2022 až 2027 a spolufinancované z prostředků EU (více viz celkový program Dne otevřených dveří)
– výstavu „Jubileum bratrů Pavla a Václava Hyvnarových“ věnovanou významným žákům školy
– prezentaci činnosti astronomického kroužku včetně pozorování oblohy pomocí školního teleskopu (více viz celkový program Dne otevřených dveří)
– prezentaci programu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ (spolupráce s partnerskou školou v Izraeli)
– představení neformálního vzdělávacího programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ (DofE)
– od 17:30 hodin koncert „Ozvěny Vánoc“ … vystoupení hudebních skupin žáků školy (více viz celkový program Dne otevřených dveří)
– od 16:00 hodin přednášku Mgr. Alexandra Orošnjaka s názvem „Střípky z dějin Masarykova gymnázia aneb Jak to vlastně bylo“
(Vedle okolností samotného vzniku školy a formování a vývoje pedagogického sboru se přednáška zaměří také na stav studia a žactva v průběhu dějinných epoch, zvyky a tradice jednotlivých období a další záležitosti nezbytně spjaté s fungováním gymnázia v průběhu jeho stodvacetileté historie.)
.
.
Masarykovo gymnázium v Příboře si ve školním roce 2022/2023 připomíná 120. let své činnosti v oblasti vzdělávání. Více informací k průběhu oslav naleznete zde.
 .
Celkový program Dne otevřených dveří naleznete zde.
.
.
Součástí Dnů otevřených dveří bude expozice historických materiálů umožňující náhled do minulosti Masarykova gymnázia
„K jedné z nejslavnějších tradic školy náleží každoročně probíhající setkání abiturientů a právě v návaznosti na tuto akci je v současné době doplňován a systematizován školní archiv. Z těchto důvodů se na vás, vážení hosté, obracíme s prosbou o pomoc při jeho doplňování. Vaše potenciální pomoc by se mohla týkat např. poskytnutí fotografií či jiných materiálů z doby vašeho studia (maturitní stužky, pozvánky na stužkovací a na maturitní večírky, …), ale i informací o absolventech (např. identifikace osob, míst či období na starých fotografiích, změny příjmení žen po sňatku…). Veškeré zapůjčené materiály vám budou v co nejkratším časovém úseku vráceny.“

.

 Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!
2022_Logo_DOD