Den otevřených dveří

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

.

Vedení Masarykova gymnázia v Příboře, zaměstnanci i žáci Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se uskuteční:

v úterý 23.1.2024 od 14:00 do 18:00 hodin
.

„Masarykovo gymnázium v Příboře je školou se stodvacetiletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat na vysoké škole společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysokých školách svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

.

Masarykovo gymnázium v Příboře nabízí všem rodičům žáků, kteří budou v letošním školním roce absolvovat přijímací zkoušky na střední školu (maturitní obor), informační schůzku vedenou ředitelem školy. Její obsah bude zaměřen na:
– organizaci a průběh přijímacího řízení;
– podávání přihlášek;
– konání jednotné přijímací zkoušky;
– zveřejňování výsledků.

Informační schůzka proběhne v aule školy ve dvou časech – od 15:15 do 16:00 hodin a od 16:30 do 17:15 hodin. Obsah obou informačních schůzek bude stejný.

.

V rámci Dne otevřených dveří můžete mimo jiné navštívit:
– představení nově vybudované „GYPRI dílny“, která není pouze obyčejnou učebnou. Jedná se o prostor, ve kterém se snoubí teorie s praxí, kde naše pedagogické metody dostávají nový rozměr a kde se otevírají nové možnosti pro praktické vyučování
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– představení nové žákovské knihovny
– prezentaci programovatelných robotů a stavebnic LEGO Mindstorms
– prezentaci činnosti astronomického kroužku včetně ukázky pozorování pomocí školního teleskopu
– prezentaci programu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ (spolupráce s partnerskou školou v Izraeli)
– představení neformálního vzdělávacího programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ (DofE)
.

Celkový program Dne otevřených dveří naleznete zde.

.
Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!
2022_Logo_DOD