Divadelní soubor žluté S.A.K.O.

Divadelní soubor Žluté S.A.K.O. působí na Masarykově gymnáziu v Příboře od března roku 2012 pod vedením vyučujících této školy. Jedná se o středně velký soubor, sdružující žáky ve věku 15-19 let. Jeho název odkazuje k žlutému hávu gymnaziální budovy a S.A.K.O. je iniciálová zkratka znamenající Spolek Alternativních a Kreativních Ochotníků. Soubor hraje jak obecně známé divadelní inscenace („Malý princ“, „Zkrocení zlé ženy“), tak původní autorské hry („Jaromír Berák, první český dadaista z příborského gymplu“, „Freude, Freude, už na Tebe došlo“, „Dva roky života Williama Š.“ nebo „Maskulinní hermafrofemale?“). Divadelníci se scházejí jednou týdně a v tvůrčím prostředí pracují na realizaci konkrétní inscenace.

Mgr. Magdalena Divišová


Školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/2019 nás mile překvapil nárůstem zájmu o umění divadelnické – do souboru přibylo velké množství nových členů, čímž se jeho počet přehoupl vysoko nad číslo 15. Tato situace s sebou přinesla myšlenku vytvoření nového autorského scénáře, což vedlo ke vzniku divadelní hry „Fanynka“, která byla napsána na motivy anglického dramatu „A Bad Dream“. Jak už původní název napovídá, hlavní dějová linka se zaměřuje na to, jaký vliv na člověka může mít jeden krátký odpolední spánek. Představení bylo nastudováno ve dvou různých alternacích a odehráno během podzimních Dnů otevřených dveří Masarykova gymnázia.

Následně se S.A.K.O začalo připravovat na svoji pravidelnou účast na divadelní přehlídce „To je hlína“ pořádané v Praze. Bohužel z technických důvodů, týkajících se místa konání, musela být přehlídka pro jaro 2019 zrušena. Nicméně věříme, že ročník 2020 proběhne bez problémů a budeme se ho moci opět zúčastnit.

o


Školní rok 2017/2018

Školní rok 2017/2018 může být bez váhání označen za novátorský ve všech směrem. V důsledků úspěšně složených maturitních zkoušek služebně nejstarších herců bylo třeba doplnit prořídlé řady, vzniklé jejich odchodem. Náhrada byla úspěšně nalezena, zejména v prvních ročnících vyššího gymnázia, a nové sezóně nestálo nic v cestě. Jelikož mladá krev je mladá krev, způsobila tato obměna řetězec změn. První za zmínku stojí zahrnutí anglického jazyka do uměleckých počinů. Listopadové Dny otevřených dveří se staly příležitostí ke zhlédnutí minihry „Listen to a Boy“, vtipně popisující krádež jablek bez přihlédnutí k výpovědí malého chlapce – očitého svědka. 7. února, 2018 opět během Dne otevřených dveří, byla sehrána představení s detektivní zápletkou „Odpoledne na pláži / An Afternoon on the Beach“ – v českém i anglickém provedení. Každoročním vrcholem sezóny je účast na divadelní přehlídce „To je hlína“ pořádaná v Malostranské besedě v Praze. Zde se Žluté S.A.K.O. vypravilo s původní autorskou hrou „Maskulinní hermafrofemale?“, rozebírající role mužů a žen napříč stoletími.

2018_SAKO

o


Školní rok 2016/2017

Divadelní soubor Žluté S.A.K.O. (Spolek Alternativních a Kreativních Ochotníků) působí na Masarykově gymnáziu v Příboře od března roku 2012 pod vedením vyučujících této školy. Jedná se o středně velký soubor ochotníků ve věku 13-18 let, který hraje jak obecně známé divadelní inscenace („Malý princ“, „Zkrocení zlé ženy“), tak původní autorské hry („Jaromír Berák, první český dadaista z příborského gymplu“, „Freude, Freude, už na Tebe došlo“ nebo „Dva roky života Williama Š.“).

Ve školním roce 2016/2017 se do režisérské role opět vrátila Mgr. Zdeňka Bizoňová Veličková a  soubor se pustil do dalšího autorského opusu řešícího hluboké filozofické téma „Co znamená být studentem?“ Vtipnou formou je v něm nahlíženo na mnohá úskalí studentského života – vnímání vzdělávacího procesu ze strany žáka, učitele, či rodiny. Hra měla premiéru 1. února 2017 na Dnech otevřených dveří Masarykova gymnázia a následně jsme s ní, jako už každoročně v dubnu, zúčastnili divadelní přehlídky „To je hlína“ v Praze, kde sklidila velmi pozitivní ohlasy.

2017_SAKO

o


Školní rok 2015/2016

Divadelní soubor zažil během školního roku 2015/2016 několik změn. Většina zakládajících členů odešla za dalším studiem na vysoké školy, hlavní duše souboru (Mgr. Zdeňka Bizoňová Veličková) vyměnila roli učitelky, scénáristy a režiséra za maminkovskou, tudíž zbylo jen pár statečných, kterých možná nebylo ani sedm. Každopádně k těmto pár statečným se přidalo ještě několik nových, stejně zapálených duší, čímž S.A.K.O. opět jako fénix povstalo z popela a pokusilo se navázat na již zaběhlou tradici. Role organizační se ujala učitelka školy Mgr. Magdalena Divišová.

Je zřejmé, že hraní během první poloviny školního roku 2015/2016 bylo všemi změnami mírně pozastaveno, avšak nikoliv z nečinnosti, nýbrž z důvodu přípravy nové autorské hry „Dva roky života Williama Š.“. Jak už název napovídá, tři dějové linky tohoto představení byly volně inspirovány životem slavného anglického dramatika, jehož 400-leté výročí úmrtí jsme si připomněli v dubnu následujícího roku. V témže měsíci ve spolupráci s městem Příborem bylo představení odehráno v Refektáři piaristického kláštera. Rovněž během dubna se soubor, jako každoročně, zúčastnil divadelní přehlídky „To je hlína“, tentokrát s neoficiálním podtitulem „… hrajeme panu Andělovi k narozeninám“.

2016_SAKO

o


Školní rok 2014/2015

Ve školním  roce 2014/2015 se soubor prezentoval dvěma divadelními hrami:  I. pololetí nabídlo dvě představení v loňském roce vzniknuvší hry „Freude, Freude, už na Tebe došlo“. Nejprve premiéru 11. října 2014 před rodným domem Sigmunda Freuda v Příboře, dále potom i její derniéru, která, jakožto součást „Divadelní dílny“, proběhla v sobotu 29. listopadu 2014 během Dnů otevřených dveří Masarykova gymnázia v Příboře. Ve II. pololetí vznikla nová autorská hra s názvem „O Erotovi a Psyché“. Toto představení představuje nové,
do současnosti zasazené zpracování původní řecké báje a nabízí zajímavý pohled na lidskou komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a mobilních telefonů. Žluté S.A.K.O. s touto hrou vystoupilo v Praze na divadelní soutěži „To je hlína“ a získalo 3. místo v konkurenci divadelních souborů z celé České republiky. Následně bylo toto představení odehráno 12. června 2015 v [árt té kafé] MANDALA v Kopřivnici.

2015_SAKO

o


Školní rok 2013/2014

Ve školním  roce 2013/2014 soubor nacvičil dvě divadelní hry: v 1. pololetí to byla hra „Zkrocení zlé ženy“ od Williama Shakespeara a ve 2. pololetí byla sehrána původní autorská hra „Freude, Freude, už na Tebe došlo“. Divadelní adaptaci hry „Zkrocení zlé ženy“ pro malé studentské soubory zajistila studentka 4. ročníku Barbora Jílková. Při realizaci hry byly využity i moderní audiovizuální techniky (zvláště v předscéně tohoto dramatu) a celá hra byla netradičně režijně pojata: mužské role hrály ženy a naopak. Toto představení bylo odehráno mj. na Dnech otevřených dveří Masarykova gymnázia v Příboře dne 29. a 30. 11. 2013.

Hra s názvem „Freude, Freude, už na Tebe došlo“ dramaticky ztvárňuje, co by se stalo, kdyby  se k Freudovi na lehátko dostaly významné osobnosti 1. poloviny 20. století (Adolf Hitler, Tomáš Baťa, František Gellner, Virginia Woolfová, Marie Curie Sklodowská, Tomáš Garrique Masaryk, Charlie Chaplin nebo Edith Piaf). Divadelní soubor Žluté S.A.K.O. s touto hrou vystoupil ve Švandově divadle v Praze na divadelní soutěži „To je hlína“ a získal za tuto inscenaci 1. místo v konkurenci divadelních souborů z celé České republiky. Tato hra byla také úspěšně odehrána v rámci novojičínské divadelní přehlídky „Prkna pro hodně“ dne 3. května 2014. Hru „Freude, Freude už na Tebe došlo“ členové Žlutého S.A.K.A zahráli ve školním roce 2013/2014 ještě jednou, a to 25.6.2014 v rámci tradiční divadelní a hudební přehlídky „Studenti sobě“, kterou pořádají sami žáci Masarykova gymnázia v Příboře.

2014_SAKO

o


Školní rok 2012/2013

V průběhu podzimu 2012 se již naplno rozběhla činnost divadelní soubor Masarykova gymnázia v Příboře Žluté S.A.K.O. (Spolek Alternativních a Kreativních Ochotníků), který vznikl na naší škole v březnu roku 2012 pod vedením učitelek školy Mgr. Zdeňky Bizoňové Veličkové a Mgr. Magdaleny Divišové. Jedná se o středně velký soubor čítající zhruba 20 ochotníků ve věku 13-18 let z řad žáků školy, který hraje jak všeobecně známé, tak původní autorské hry.

V březnu 2013 se tento divadelní soubor Žluté S.A.K.O. zúčastnil přehlídky amatérských divadel s názvem „To je hlína“. Akce se konala v Salesiánském divadle v Praze Kobylisích a objevila se zde více než desítka souborů z celé České republiky. Žluté S.A.K.O. zde vystoupilo s představením Malý princ. V odborné porotě zasedl známý herec a moderátor Pavel Anděl, který v rozborovém semináři ocenil především herecké nasazení souboru Žluté S.A.K.O. a netradiční pojetí kulis v podobě meotarových projekcí.

V květnu 2013 pak divadelní soubor Žluté S.A.K.O. vystoupil pro veřejnost v refektáře Piaristického kláštera v Příboře s divadelním představením „Jaromír Berák“. S ohlasu veřejnosti vyplynulo, že vystoupení divadelního souboru Žluté S.A.K.O. je ukázkou příkladné spolupráce učitelů a žáků školy.