Geografie Příroda Sport

Projekt „Napříč krajem s mládeží“ – Geografie Příroda Sport

V listopadu 2014 se v pořadí již druhá skupina žáků Masarykova gymnázia v Příboře zapojila do projektu „Napříč krajem s mládeží“. Tento projekt, který je realizován Moravskoslezským krajem a Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje prostřednictvím programu Evropské unie „Mládež v akci“, podporuje mladé lidi ve věku 15 až 30 let a poskytuje jim finanční podporu pro realizaci jejich nápadů formou tzv. miniprojektů.

Hlavní myšlenkou projektu „Geografie Příroda Sport”, za kterým stojí Kateřina Kadlecová (Sp), Kryštof Dobečka (Sp), Eliška Jakubcová (3.B) a Dana Koniuchová (3.B), je realizovat terénní kartografická cvičení pro žáky primy Masarykova gymnázia v Příboře a žáky 6. tříd ZŠ Jičínská v Příboře. Cílem těchto kartografických cvičení je nejen zlepšení pohybových dovedností žáků a jejich fyzické kondice, ale také rozvoj dovednosti orientovat se v terénu včetně schopnosti spolupráce a komunikace. Aby bylo možno tohoto cíle dosáhnout, budou v rámci projektu pořízeny GPS přístroje. Pro žáky tedy současně vznikne příležitost seznámit se hlouběji s moderními geoinformačními technologiemi, které jsou součástí našich životů, včetně jejich praktického využití.

Prostřednictvím terénních kartografických cvičení budou žákům nabídnuty alternativní způsoby trávení volného času a představí se jim nové atraktivní aktivity, kterým se mohou dále věnovat (např. geocaching). Kromě realizace kartografických cvičení je součástí projektu seminář pro učitele základních škol, v rámci kterého jim bude projekt představen. Současně budou mít účastníci semináře možnost naučit se využívat GPS přístroje i při jiné příležitosti než je například jízda autem. Dále budou vypracovány metodické materiály, které umožní realizovat terénní cvičení i na jiných školách. Tyto materiály budou případně distribuovány na školy, které o ně projeví zájem.

Během vypracovávání projektu se žáci naší školy zúčastnili dvoudenního semináře, během kterého se pod vedením profesionálních školitelů naučili, jak pracovat se svými nápady, jak správně napsat projektovou žádost a jak celý projekt prezentovat. Následně se žáci zúčastnili jednodenního setkání, během kterého měli možnost probrat poslední detaily projektové žádosti se školiteli. Projekt byl úspěšně obhájen 8.12.2014 na Krajském úřadě MSK v Ostravě. Tím na jeho realizaci žáci získali finanční podporu Moravskoslezského kraje ve výši 31.000,- Kč.

logo_n

Realizace projektu Geografie Příroda Sport

Jak už bylo v minulém článku zmíněno, v listopadu 2014 se skupina žáků Masarykova gymnázia v Příboře zapojila do projektu „Napříč krajem s mládeží“. Tento projekt, který je realizován Moravskoslezským krajem a Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje prostřednictvím programu Evropské unie „Mládež v akci“, podporuje mladé lidi ve věku 15 až 30 let a poskytuje jim finanční podporu pro realizaci jejich nápadů formou tzv. miniprojektů.

Dne 18. června 2015 byla slavnostně zahájena realizace terénního kartografického cvičení pro žáky primy Masarykova gymnázia v Příboře a žáky 6. tříd ZŠ Jičínská v Příboře. Tito žáci byli rozděleni do deseti sedmičlenných smíšených skupin, aby se tak podpořila jejich schopnost komunikace a práce v neznámém kolektivu. Každá skupina měla k dispozici jeden GPS přístroj a společně s členem pedagogického sboru procházela jednu z deseti rozdílných tras.

Na trasách třída septima připravila osm stanovišť, která účastníci pomocí GPS přístrojů museli nejdříve najít a poté splnit nelehké úkoly. Žáci si zde mohli ověřit nejen své znalosti ze zeměpisu či zdravovědy, ale také své fyzické dovednosti. Měli tak možnost dozvědět se spoustu nových informací. Cílem všech bylo dojít na Hončovu hůrku ve Skotnici, kde se nacházelo poslední stanoviště – „Pohledová mapa“. Zde měli za úkol zakreslit panorama okolních obcí. Soutěžící i tento poslední úkol zdárně vyřešili, výsledné práce byly velmi povedené.

Jakmile všechny skupiny dokončily poslední úkol, bylo na řadě vyhlašování výsledků. Při něm se dostalo nejen na soutěžící na prvních třech místech, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Soutěživý duch i dobrá nálada přispěly k příjemné a přátelské atmosféře celé akce.