Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace bude v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 přijímat do:

čtyřletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma) … 54 žáků

osmiletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma) … 30 žáků

.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

.

Stránky Cermatu k přijímacím zkouškám ve školním roce 2023/2024

Prezentace k organizaci přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 (DOD)

Video objasňující algoritmus, který stanovení, na kterou školu/obor je žák přijat s ohledem na zvolenou prioritu

Instruktážní video k vyplňování přihlášky v DIPSY (verze s výpisem ze systému)

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce (Cermat)

 

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.

OFICIÁLNÍ PROMO VIDEO ŠKOLY (vytvořeno žáky školy)