Jaderná maturita 2023

Když nám bylo společně s Annou Lambertovou z oktávy nabídnuto vyrazit v rámci stáže Jaderná maturita do elektrárny v Dukovanech, neváhaly jsme a vyrazily na čtyřdenní exkurzi.

V neděli nás vlak zavezl až do pamětihodné Třebíče, kde jsme byly po celou dobu akce ubytovány na internátě střední průmyslové školy. Ráno dalšího dne jsme autobusem přejely do Dukovan a následně započala úvodní přednáška. Poté nám byl představen jak primární, tak sekundární okruh elektrárny formou poutavého vyprávění a po obědě v nedalekém městě Rouchovany jsme vyrazili na praktickou část programu. Naše skupina se nejdřív podívala do strojovny, pak nás na infocentru seznámili s během celé elektrárny a pomocí virtuální reality jsme se přenesli až na vrchol chladících věží. Večer následovala pro zájemce prohlídka po třebíčských památkách, kde jsme měli zároveň nejlepší příležitost se seznámit.

Druhý den jsme po přepravě do Dukovan opět zasedli do přednáškové místnosti a vyslechli si prezentaci o teorii jaderných reaktorů a radiační ochraně. Pak se naše skupina přesunula do výcvikového trenažéru sloužícího nejen pro operátory dukovanských okruhů, kde jsme si sami vyzkoušeli vypojit z provozu určité části elektrárny a naučili se, k čemu by došlo za havarijních situací. Po další přednášce věnující se elektrické části fungování elektrárny jsme se přesunuli na oběd a na odpolední program. Nás nejprve čekal sklad vyhořelého paliva a po výměně s druhou skupinou jsme vyrazili do krytu. Abychom se lépe vžili do situace, která by při havárii nastala, museli jsme se v krátkém časovém úseku obléct do příslušného oděvu a nasadit si ochranné pomůcky. Vše bylo zakončeno opuštěním areálu skrz únikový východ ven.

 Ve středu se blížil konec celé exkurze a my tak naposledy zavítali do Dukovan. Nejprve jsme si naše znalosti otestovali několika otázkami a zahráli si o různé ceny, pak nám bylo řečeno o možnostech stipendia, studia na vysoké škole i jiných možnostech v naší budoucí kariéře. Následovala prezentace a volná diskuze na téma nové jaderné zdroje. Poslední částí celého programu bylo předání osvědčení a společné ukončení. Po obědě jsme se rozloučili s elektrárnou a společně vyrazili zpět.

Lucie Kolářová, septima

.