Jarní probuzení v Černém lese

S příchodem jara se žáci našeho gymnázia opět vydali do přírody, aby propojili své teoretické vědomosti s praktickými zkušenostmi. Sníh zmizel, příroda se probouzí k životu, nabízí se ideální příležitost pro biologické exkurze.

V druhé půlce března se první ročníky vydaly do Černého lesa ve Štramberku, aby zde pozorovaly unikátní jarní aspekt. Ačkoliv někomu mohlo toto období připadat jako příliš brzké na studium rostlin, právě tyto dny jsou klíčové pro spatření těch, které kvetou pouze krátce po rozmrznutí země. Žáci měli možnost vidět a fotografovat rostliny jako je kyčelnice devítilistá, kyčelnice žláznatá, jaterník podléška a dalších více než 20 druhů jarních bylin, které jsou viditelné pouze v tomto krátkém období. Získané fotografie pak poslouží jako základ pro jejich digitální herbáře, což je jeden z hlavních projektů biologie v prvním ročníku. Biologické exkurze nejsou pouze o pozorování a fotografování rostlin, ale také o učení se určovat jednotlivé druhy a hledat jejich rozlišovací znaky. Žáci se učí odhadovat vhodné lokality pro dané rostliny a rozvíjejí své schopnosti v pozorování a analýze přírodního prostředí. Praktická zkušenost je neocenitelná a posiluje vztah žáků k přírodě a její ochraně. Tato exkurze byla pouze první z mnoha, které na žáky čekají během dalšího studia. Každá z nich představuje novou příležitost pro rozvoj znalostí a dovedností v oblasti biologie a ekologie.

Mgr. Jiří Svoboda, vyučující biologie

.