Jarní švitoření ve tvořivé dílně

Když se příroda probouzí k životu, nastává nejlepší čas pro již tradiční jarní tvořivou dílnu. Sešli jsme se v pátek 15. března, abychom si vyzkoušeli nové rukodělné techniky a těšili se z realizace vlastních nápadů.

Odpoledne bylo plné barev, smíchu a kreativních postupů, při kterých jsme vyráběli jarní a velikonoční dekorace. Hlavním tématem byli ptáčci z příze, které jsme doplnili přírodninami a dalšími dekoracemi. Trénovali jsme manuální dovednosti, trpělivost i schopnost práce v týmu. Práce na společných projektech a sdílení materiálů podporuje týmového ducha a učí nás spolupracovat a respektovat práci druhých. Je příležitostí k setkávání se s novými kamarády a k trávení volného času tvůrčím a zábavným způsobem. Na konci našeho odpoledního snažení byla radost z vlastních výrobků a spousta inspirace pro další rukodělnou relaxační tvorbu.

Ing. Radmila Mrázková, vyučující výtvarné výchovy

.