Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor

Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor, který aktuálně vede Mgr. Renáta Navrátilová a Mgr. Zuzana Březinová, je pěveckým sdružením tvořeným žáky všech věkových kategorií – od žáků primy až po žáky oktávy. Ti také iniciovali na konci školního roku 2011/2012 jeho založení.

„Záměrem Komorního sboru Masarykova gymnázia Příbor je nejen účast na různých pěveckých soutěžích sborů, ale rádi bychom i nadále pokračovali v naší tvůrčí práci a pořádali koncerty, které šíří naše nadšení do blízkého i dalekého okolí a přináší, jak doufáme, radost nejen nám, zpěvákům, ale také vám, našim posluchačům.“

Mgr. et MgA. Blanka Hrubá


Školní rok 2019/2020

Hudební aktivity žáků Masarykova gymnázia v Příboře se ve školním roce 2019/2020 i přes jeho komplikovaný průběh v jeho 2. polovině podařilo udržet, dokonce rozšířit. Žáci nižšího gymnázia našli uplatnění především v aktivitách Komorního sboru MGP pod vedením Mgr. Renáty Navrátilové a Mgr. Zuzany Březinové, vybraní hudebníci z vyššího gymnázia se pak pod vedením Mgr. et Mgr.art Blanky Hrubé angažovali v rámci projektu GYPRI Bands, který propojuje hudebníky v kapelách sestavených napříč ročníky, a ve dvou pěveckých souborech – Musica Priboriensis a Valentin. Ve smíšeném studentském souboru Musica Priboriensis, tvořeném současnými a bývalými žáky MGP, který vznikl ve spolupráci Masarykova gymnázia v Příboře a Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, se věnovali interpretaci tzv. příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století. Ve smíšeném pěveckém sboru Valentin, složeném z hudebníků všech generací z řad veřejnosti, se v rámci péče o lokální kulturu věnovali zpracování málo známých nebo neznámých lidových písní z Příbora a okolí.

Dne 2. 9. 2019 zahájili vybraní sólisté z GYPRI Bands slavnostní začátek školního roku a 7. 9. 2019 hudebně uvedli tradiční akci Setkání abiturientů. V následujícím měsíci říjnu se rozběhly intenzivní umělecké přípravy, neboť v 1. polovině školního roku čekala gymnaziální zpěváky a hudebníky pestrá paleta hudebních programů. Již v listopadu si totiž Masarykovo gymnázium připomnělo 30. výročí sametové revoluce, kterou studenti oslavili také GYPRIFESTem – festivalem současných a bývalých hudebních kapel, které působily na Masarykově gymnáziu. Na festivalu vystoupila čtyři hudební uskupení – SMOG a Cheap Disco Lights jsou kapely, tvořené současnými žáky a zaštítěné projektem GYPRI Bands. Se dvěma dalšími kapelami EVAmore a NONSENS se pro změnu představili bývalí absolventi. Celá akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem také proto, že studenti měli možnost oslavit „svůj“ svátek způsobem sobě blízkým – tancem a spontánní zábavou. Tím však listopadové hudební aktivity neskončily. 29. 11. 2019 potěšili lokálními lidovými písněmi vybraní zpěváci, spolupracující s pěveckým sborem Valentin, seniory při jejich setkání v Prchalově a hned 30. 11. 2019 pomohli ve stejném obsazení hudebně dokreslit atmosféru rozsvěcení vánočního stromku v Trnávce.

Prosinec byl na koncerty také velmi bohatý, neboť v tomto měsíci účinkovaly se svými programy všechny tři pěvecké soubory – Komorní sbor MGP, pěvecký sbor Valentin a studentský sbor Musica Priboriensis. První prosincovou neděli vystoupili vybraní sólisté Masarykova gymnázia se souborem Valentin ve spolupráci s varhaníkem Mgr. Pavlem Rybkou, Art.D v kostele sv. Štěpána ve Francově Lhotě s duchovním programem „Uprostřed noci vzejde ráno“. 8. 12. 2019 pak následoval vánoční koncert ve Vile Machů v Kopřivnici, kde sbor Valentin představil lidové koledy z Příbora a okolí. Tímto programem potěšil 10. 12. 2019 také návštěvníky vánočních trhů v Novém Jičíně. Soubor Musica Priboriensis, vystoupil 14. 12. 2019 na adventním koncertě v kostele sv. Kateřiny v Trnávce, kde poprvé představil svůj nový duchovní program s názvem „Prorokovali proroci“, sestavený z vánočního repertoáru tzv. příborského kancionálu ze 16. století .

Komorní sbor MGP si pro své vánoční koncerty připravil hudebně dramatické pásmo s názvem „Cesta do Betléma“, v němž představil příběh o narození Ježíška. Dějově čerpala první část vystoupení zejména z Lukášova evangelia, které doplnily verše českého básníka Václava Renče a staré české, moravské a polské vánoční koledy. Druhá polovina koncertu se nesla v odlehčenějším duchu a nabídla umělé písně, inspirované tematikou Vánoc. Celý program měli možnost zhlédnout 18. 12. 2019 v sále budovy Obecního úřadu v Závišicích místní senioři a děti z mateřské školky a následující den 19. 12. 2019 uspořádal Komorní sbor dvě vystoupení také pro žáky Masarykova gymnázia.

Velmi inspirativní zkušeností pro studentský soubor Musica Priboriensis byla spolupráce s příborskou pobočkou Muzea Novojičínska, která uspořádala 20. 12. 2019 v refektáři piaristického kláštera v Příboře muzejní adventní podvečer, v němž byla za doprovodu vánočních čtyřhlasů představena chystaná kniha „Do jesliček panna chudičká dala synáčka svého“. Vánoční atmosféru 16. století přiblížil soubor Musica Priboriensis svým posluchačům také 27. 12. 2019 na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích a 4. 1. 2020 na dvou novoročních koncertech – v kostele sv. Martina v Šenově u Nového Jičína a následně v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku.

V lednu pak čekalo současné a bývalé zpěváky, sdružené v rámci projektu GYPRI Bands, dvoudenní natáčení CD „100 let československé písně“, v němž zachytili úspěšný program, se kterým si v řadě koncertů v průběhu let 2018/2019 připomínali sté výročí založení republiky. V únoru 16. 2. 2020 pak naši hudebníci vystoupili se sborem Valentin na koncertě s názvem „Vzkázání“, konaném u příležitosti již tradiční příborské akce – Valentinské pouti.

Na začátku března se hudebníci souboru Musica Priboriensis zúčastnili v koncertním sále Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě workshopu „Interpretace staré hudby“, který pro ně vedla lektorka Mgr. Kamila Mazalová, sólistka a členka předního českého souboru staré hudby Collegium 1704. Nabyté zkušenosti pak zpěváci využili v programu s názvem „Božská múdrost“, se kterým vystoupili po uvolnění společenské situace 12. 6. 2020 na Noci kostelů v kostele Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou. Také sólisté GYPRIBands dostali ještě příležitost v červnu vystoupit, a to v pátek 19. 6. 2020, kdy hudebně doprovodili slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Soubor Valentin měl pak možnost navázat na svou přerušenou činnost v létě koncertem „Vzkázání“, kterým v pátek 14. 8. 2020 potěšil příborskou veřejnost v piaristických zahradách.

Přestože byl školní rok 2019/2020 narušen ve své
2. polovině nepříznivou společenskou situací, podařilo se hudebníkům Masarykova gymnázia udržet kontinuitu společného tvoření a po uvolnění omezení navázat na hudební projekty, které byly na několik měsíců pozastaveny. Tato zkušenost dává naději, že se také v následujícím školním roce 2020/2021 podaří gymnaziálním hudebníkům v jejich uměleckých aktivitách pokračovat.

o


Školní rok 2018/2019

Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor v Příboře, vedený sbormistryní Mgr. et Mgr. art Blankou Hrubou, navázal ve školním roce 2018/2019 na úspěšné aktivity předchozích let.

V zářijovém měsíci to byla již tradiční akce Setkání abiturientů, kterou Komorní sbor pravidelně zahajuje svým kulturním vystoupením. Po tomto hudebním vstupu následovaly intenzivní přípravy, neboť se blížilo výročí 100 let založení Československé republiky. Komorní sbor, který se chtěl výraznou měrou podílet na oslavách, si pro tuto příležitost nacvičil program s názvem „Sto let československé písně“. Prostřednictvím písní v něm představil celé století po jednotlivých desetiletích a hudební složku doprovodil také historickým komentářem jednotlivých období. Program slavil velký úspěch nejen u žáků gymnázia, pro které se 22. října 2018 uskutečnily dva koncerty, ale také 13. listopadu 2018 u seniorů v Domově Příbor, stejně jako u veřejnosti, která jej mohla shlédnout při příležitosti Dne otevřených dveří 30. listopadu 2018.

Podzimní hudební nácvik sboru probíhal velmi intenzivně také proto, že po úspěšné řadě koncertů k výročí 100 let založení ČSR následovala v prosinci již tradiční série koncertů vánočních. Samotný Komorní sbor ve svých vánočních aktivitách pokračoval v projektu „Letem vánočním světem“, v jehož rámci si pro školní rok připravil program s názvem „Rakouské Vánoce“, při němž čerpal také z atmosféry, kterou mohl nasát během hudební exkurze za rakouskou hudební kulturou do Salzburgu v červnu 2018. Díky získaným zkušenostem si nachystal netradičně pojatý program, který kombinoval vícehlasé zpracování rakouských koled v podání pěveckého sboru a flétnového kvarteta a byl doplněn instrumentálním vstupem nově vzniklého smyčcového kvarteta, které zahrálo Mozartovo Divertimento D dur. Tento pestrý program předvedl Komorní sbor v řadě koncertů, určených nejen pro žáky školy, ale také pro veřejnost a klienty Domova Příbor.

Sérii vánočních koncertů ve vlastním podání zpestřili sboroví zpěváci koncerty, při nichž spolupracovali s jinými hudebními tělesy. 2. prosince 2018 vystoupili společně s pěveckým souborem Valentin v příborské piaristické koleji na adventním koncertě s názvem „Tulemy se, tulemy“, jenž přibližoval neznámé koledy z Příbora a okolí, a ve spolupráci s pěveckým sborem Valentin a Nota bene účinkovali 13. ledna 2019 na novoročním koncertě v Ostravě Třebovicích.

Po zaslouženém odpočinku v počátečních měsících roku 2019 čekalo Komorní sbor 29. března 2019 kulturní vystoupení u příležitosti Dne učitelů a 13. dubna 2019 následoval velký koncert, konaný u příležitosti oslav 30 let vyhlášení Příbora Městskou památkovou rezervací. Mezidobí vyplnil také již zavedenou akcí „Zpívání na schodech“, při níž si ve společných prostorách školy zazpívali všichni žáci několik vybraných populárních písní.

Jarní měsíce se však nesly i v soutěžním duchu a 17. května 2019 se sólisté Komorního sboru zúčastnili Pěvecké soutěže O cenu Leoše Janáčka, kterou každoročně pořádá Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava. Také letos se zpěváci umístili na přední příčkách (Tomáš Horečka, Ok zlaté pásmo; Kateřina Thomke, 4.B stříbrné pásmo; Jiří Šejnoha, 2.A bronzové pásmo).

Konec školního roku byl jako vždy naplněn řadou hudebních příležitostí. Instrumentální složka Komorního sboru, jejíž aktivity stále sílily, se po svém vystoupení 31. května 2019 na slavnostním předávání maturitních vysvědčení vydělila z Komorního sboru a vytvořila nový projekt s názvem GYPRI Bands, který zastřešuje hudební aktivity malých ansámblů, tvořených z instrumentalistů napříč třídami. Tento projekt se představil již 24. června 2019 na koncertě, konaném u příležitosti Evropského dne hudby. Program se skládal ze dvou vstupů – v prvním vystoupilo jazzové duo (Bára Sedlářová, Sp a Jakub Olejník, 2.B) s hosty (Jiří Šejnoha, 2.A a Tomáš Gloger, T), v druhé polovině následoval vstup kytarového dua (Natálie Boháčová, 2.B; Jaroslav Neuwirth, 2.A) kombinovaného s bicí složkou (Romana Vřesňáková, Kt).

Tyto červnové aktivity ještě průběžně doplňovala hudební spolupráce s městem Příbor, neboť Komorní sbor MGP zopakoval 9. června 2019 u příležitosti akce Otevření piaristických zahrad pro širší veřejnost program s názvem „Sto let československé písně“ a 26. 6. 2019 zakončil hudební sezónu 2018/2019 nově navázanou spoluprací s Muzeem Příbor, když vystoupil na vernisáži výstavy s názvem Historické plakáty.

Školní rok 2018/2019 patřil společně s předchozím rokem k nejproduktivnějším a přinesl řadu nových hudebních příležitostí nejen pro Komorní sbor, ale také pro nově vzniklý projekt GYPRI Bands, který propojuje hudebníky z různých tříd a umožňuje jim vyzkoušet si v malých seskupeních užší hudební spolupráci.

o


Školní rok 2017/2018

Školní rok 2017/2018 přinesl pro Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře opět mnoho hudebních příležitostí, při kterých mohli jeho členové pod vedením sbormistryně Mgr. et MgA. Blanky Hrubé rozvíjet své umění.

Na úvod školního roku to byla pravidelná akce Setkání abiturientů, s níž už několikátým rokem Komorní sbor zahajuje a zpříjemňuje hostům gymnázia slavnostní chvíle. Velkým zážitkem bylo pro sboristy zářijové setkání s holandským lektorem Christiaanem Boelem, který pro ně na Masarykově gymnáziu uspořádal kurz Školy odhalení hlasu, při němž si mohli zpěváci procvičit nejen své dovednosti, ale také angličtinu, ve které byl kurz veden.

2018_Sbor_01

V podzimních měsících pokračovala také spolupráce vybraných zpěváků a instrumentalistů Komorního sboru s příborským sborem Valentin, se kterým se v programu „Tulemy se, tulemy“ pod vedením Mgr. et Mgr.art Blanky Hrubé zaměřili na zpracování vánočních koled Příbora a okolí. V jarních měsících pak s novým programem „V Příboře na dvoře“ zahájili hudebníci 12. 2. 2018 příborskou Valentinskou pouť, 25. 5. 2018 vystoupili na festivalu Poodří Františka Lýska v Jistebníku a ve spolupráci s městem Nový Jičín také 11. 5. 2018 na novojičínském Květinovém jarmarku.

Sám Komorní sbor navázal v adventních měsících na program s názvem „Letem vánočním světem“, kterým o Vánocích roku 2016 představil vánoční hudbu a tradice předních evropských zemí. Letos se pak sbor začal zaměřovat na zpracování vánoční tematiky jednotlivých kultur a pro Vánoce roku 2017 si připravil program s názvem Vánoční spirituály, v němž představil vánoční zvyky afroameričanů. S tímto vystoupením uspořádal v průběhu prosince řadu koncertů pro žáky školy, veřejnost a navštívil s ním jako již každoročně příborský Dům s pečovatelskou službou.

Se začátkem nového roku pak hudební aktivity pokračovaly. Nejprve v odlehčeném duchu oslavili studenti konec pololetí akcí „Zpívání na schodech“, při níž si ve společných prostorách školy všichni žáci zazpívali několik vybraných populárních písní. K pravidelným jarním akcím patřilo také vystoupení na oslavách Dne učitelů.

Francouzskou pěveckou soutěž letos v dubnu vystřídala 6. 4. 2018 účast na soutěži Puškinův památník. Sólisté Komorního sboru na ní obsadili opět přední místa (3. a dvě 4. místa), za něž patří díky hlavně paní MgA. Zuzaně Fišerové, která začala na Masarykově gymnáziu letos vyučovat sólový zpěv v rámci nově navázané spolupráce s Lidovou konzervatoří a Múzickou školou Ostrava. Úspěch sólových zpěváků pokračoval také 11. 5. 2018 na pěvecké soutěži O cenu Leoše Janáčka, kterou již čtvrtým rokem pořádá Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava a na níž se příborští sólisté umístili ve 2. a 3. pásmu.

Závěr školního roku pak patřil hudebně k nejnabitějším. Nejprve vystoupili studenti na dlouho připravovaných koncertech s názvem Pocta Leoši Janáčkovi, pořádaných k devadesátému výročí skladatelova úmrtí a realizovaných ve spolupráci s Konzervatoří Evangelické akademie v Olomouci. První koncert se uskutečnil pro veřejnost v aule Masarykova gymnázia v Příboře 4. 6. 2018, druhý proběhl následující den 5. 6. 2018 v koncertním sále olomoucké konzervatoře. Červnový hudební maraton dále pokračoval hned následující víkend, na nějž si vybraní sólisté Komorního sboru připravili hodinový koncert pro akci „Otevření piaristických zahrad“, pořádanou městem Příbor.

Na konci června 25. – 26. 6. 2018 se Komorní sbor vypravil na hudební exkurzi do Salzburgu, realizovanou v rámci miniprojektu mládeže s názvem „Letem vánočním světem, zastavení první“. Sbor se do této hudební metropole vydal načerpat atmosféru Rakouska a získat hudební podněty, aby mohl v následujícím školním roce 2018/2019 ve svém vánočním programu zpracovat rakouskou kulturu. Miniprojekt vypracovala žákyně septimy Štěpánka Némethová, která chtěla kromě hudebních dovedností podpořit také jazykové znalosti zpěváků a napomoci jim s fonetickou stránkou jazyka. Exkurze do Salzburgu umožnila sboristům nejen navštívit hudební školu Musikum Salzburg, nasát autentickou atmosféru v Mozartově rodném domu, kterou instrumentalisté zúročí při svém sólovém vystoupení, ale také udělat krátké vystoupení pro návštěvníky zahrad zámku Mirabell, kteří byli specifickým charakterem předvedených Janáčkových písní ve čtyřhlasé úpravě nadšeni.

2018_Sbor_02

Všechny zkušenosti, získané během exkurze v Salzburgu a při spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a Österreich Institut Brno, plánují hudebníci uplatnit ve školním roce 2018/2019 ve vánočním programu „Vánoce v Rakousku“, se kterým vystoupí při řadě příležitostí. Nejprve jej předvedou jako již tradičně klientům Domu s pečovatelskou službou Příbor, u kterých sklízí pravidelně velký úspěch. Zároveň je vystoupení v těchto prostorách cennou lekcí pro všechny účinkující, kteří podobné zařízení navštěvují zřídka, ti mladší vystupují v takovém prostředí často poprvé.

K dalším plánovaným akcím patří koncerty pro žáky školy, jichž se účastní jak žáci školou povinní, tak také jejich starší spolužáci. Největší a nejnáročnější jsou pak koncerty pro širokou veřejnost, které Komorní sbor pořádá buď v kostelích, nebo v jiných slavnostních sálech okolních měst a obcí. Zprávy z těchto koncertů jsou vždy zařazeny do vysílání místních kabelových televizí a recenzovány v místním tisku.

Exkurze do Salzburgu, která v sobě spojovala nové hudební i jazykové zkušenosti, proto přinesla všem hudebníkům nejen velké kulturní obohacení a nové zkušenosti, ale posloužila také jako silná motivace k další hudební práci.

o


Školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 pokračoval Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé úspěšně ve své činnosti. I v tomto školním roce byly jeho hudební aktivity velmi pestré a četné. Komorní sbor je zahájil v září dvěma koncerty. Již 3. září 2016 vystoupili vybraní zpěváci a instrumentalisté na slavnostním otevření kulturního domu Příbor s pásmem francouzských písní s názvem Vůně Francie a 10. září 2016 pak následovalo hudební zahájení setkání abiturientů, konaném v prostorách Masarykova gymnázia.

V průběhu podzimních měsíců probíhal nácvik vánočních vystoupení, ale také příprava zpěváků, kteří se zúčastnili pěveckých soutěží. Mezi ně patřila Klára Sochová, žačka 2.B, která dne 21. října 2016 vystoupila v Brně na finálovém koncertě celostátní pěvecké soutěže „Slavíci ve školní lavici“.

Ve školním roce 2016/2017 také pokračovala spolupráce Komorního sboru s příborským pěveckým sborem Valentin. Prvním společným vystoupením tohoto školního roku bylo slavnostní uvedení vernisáže, pořádané městem Příbor, která se uskutečnila 10. listopadu v prostorách piaristického kláštera.

V rámci listopadového Dne otevřených dveří na Masarykově gymnáziu probíhaly v aule a v učebně hudební výchovy veřejné zkoušky vánočního programu Komorního sboru, ale také příborského pěveckého sboru Valentin. Během dvou dnů mohli návštěvníci gymnázia zhlédnout práci se sborovými zpěváky a instrumentalisty a nahlédnout tak do zákulisí vánočních hudebních příprav.

O Vánocích 2016 pak Komorní sbor vystoupil pod vedením Mgr. Blanky Hrubé s nově nastudovaným programem Letem vánočním světem. Jednalo se o pásmo světových koled, prokládané řečnickými vstupy, představujícími vánoční tradice v mnoha světových zemích. Instrumentaci a vícehlasé úpravy jednotlivých skladeb připravila Mgr. Blanka Hrubá. Komorní sbor uspořádal s tímto programem řadu koncertů jak pro žáky školy, tak pro veřejnost a navštívil s ním již tradičně také příborský Dům s pečovatelskou službou.

Vánoční program pěveckého sboru Valentin, na němž Komorní sbor také spolupracoval, byl zaměřen na představení díla Petra Ebena. Zpěváci sboru Valentin a Komorního sboru si na společný adventní koncert, který se konal v kostele Narození Panny Marie v Příboře 27. 11. 2016 a jež byl realizován ve spolupráci s varhaníkem MgA. Pavlem Rybkou, Art.D., připravili Ebenovu Truvérskou mši a soubor písní Hymny z Breviáře.

Společný program, věnovaný dílu Petra Ebena, pak oba pěvecké sbory zopakovaly ještě při vystoupení v kostele svaté Kateřiny ve Štramberku a na festivalu Vítání nového čínského roku Songfest, který se každoročně pořádá ve vybraných městech po celé České republice. Příbor hostil tuto akci v Kulturním domě 26. ledna 2017.

Ke společnému programu Za Ostravu, vytvořenému již ve školním roce 2015/2016 a zaměřenému na zpracování lidových písní z Příbora a okolí, se pak zpěváci obou sborů vrátili v březnu při kulturním vystoupení v lázních Klimkovice.

Na jaře 2017 se vybraní členové Komorního sboru jako každoročně zúčastnili soutěže ve zpěvu francouzské písně, pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě. Tentokrát si pro ni žáci pod hudebním vedením Mgr. Blanky Hrubé a jazykovým vedením Mgr. Hany Le Folgocové připravili dvě sólová vystoupení a dva duety a opět se jim podařilo úspěšně se umístit – v regionálním kole získali 2. místo. Krátkým hudebním pásmem, složeným z francouzských písní, pak zpříjemnili hudebníci také setkání pedagogů Masarykova gymnázia, uspořádané u příležitosti Dne učitelů 21. března.

Dne 22. dubna 2017 následovalo hudební uvedení další vernisáže, tentokrát v italském duchu, neboť ji město Příbor realizovalo ve spolupráci s italským městem Caldonazzo. V květnu se z italského jazyka zpěváci opět přeladili na francouzštinu a se svým programem Vůně Francie vystoupili na jarním koncertu Pěveckého sdružení Kopřivnice. Na konci května pak svým sólovým vystoupením uvedli vybraní zpěváci a instrumentalisté Komorního sboru slavnostní předávání maturitních vysvědčení na Masarykově gymnáziu.

V červnu se zpěváci a instrumentalisté zaměřili na přípravu nahrávání CD s názvem Vůně Francie, jehož náplň tvořily francouzské skladby, nastudované a realizované v letech 2014-2017. Závěr školního roku 2016/17 se pak nesl v přípravě dvou koncertů pro žáky gymnázia, složených z menších komorních vystoupení zpěváků a instrumentalistů Komorního sboru.

2017_Sbor

Šíře všech koncertů napříč žánry a generacemi a také samotná pěvecká a instrumentální praxe motivují členy sboru k další práci a zároveň vytvářejí příjemné prostředí pro ostatní žáky i zaměstnance školy.

o


Školní rok 2015/2016

Činnost Komorního sboru Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé byla i v tomto školním roce bohatá. Sbor se opět zúčastnil soutěže ve zpěvu francouzské písně, pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě. Tentokrát se soutěže zúčastnila čtyři komorní seskupení žáků z kvinty a z 3. ročníků a dosáhla opět vynikajícího výsledku – 2. místo v regionálním kole a následný postup do kola mezinárodního.

Vybraní zpěváci Komorního sboru Masarykova gymnázia začali v tomto školním roce spolupracovat s příborským pěveckým sborem Valentin a vystoupili s ním na několika kulturních akcích. Mezi nejvýznamnější patřila aktivní účast na festivalu Songfest – Vítání nového čínského roku, který každoročně pořádá po celé České republice čínská zpěvačka Feng-yün Song. Příbor hostil tuto akci v refektáři piaristického kláštera 4. února 2016. Vybraní zpěváci a hudebníci Komorního sboru vystoupili společně s pěveckým sborem Valentin rovněž v dubnu v rámci Mezinárodního dne památek a sídel v Příboře.

O letošních Vánocích budou mít příznivci sboru možnost zhlédnout novou autorskou pastorelu Mgr. Blanky Hrubé Vánoční posel, realizovanou ve spolupráci se ZŠ Jičínská. Tyto koncerty jsou součástí projektu „Kultura k lidem“, který je finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Sbor_15_16

logo_msk_male


Školní rok 2014/2015

Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé úspěšně navázal ve školním roce 2014/2015 na svou činnost z předcházejících let. K nejvýraznějším aktivitám tohoto období patřilo opětovné uvedení autorské pastorely „Vánoční kolébání“ a realizace její nahrávky na CD. Tato zpěvohra autorky Mgr. Blanky Hrubé byla nastudována a několikrát předvedena ke konci roku 2014 ve spolupráci se ZŠ Jičínská.

Tentokráte zazněla v refektáři piaristického kláštera a v aule školy nejen pro žáky a rodiče žáků Masarykova gymnázia, žáky ZŠ Komenského a Npor. Loma Příbor, ale také pro veřejnost v rámci adventních koncertů města Příbor. Stejně jako v minulém roce měli možnost části tohoto malého dramatu slyšet také obyvatelé Domova Příbor a posluchači, kteří navštívili 10.1.2015 kostel sv. Kateřiny ve Štramberku.

Vánoční příběh o zatoulané ovečce vytvořil rámec koledám z Čech, Francie, Španělska, Itálie a Maďarska. K realizaci projektu spojili své síly žáci Komorního sboru MGP pod vedením Mgr. Blanky Hrubé a Mgr. Jarmily Moravčíkové a členové Školní kapely ZŠ Jičínská pod vedením Mgr. Zbyňka Machetanze a Mgr. Elišky Matúšové. Na pódiu se vystřídalo přes šedesát hudebníků, zpěváků a herců. Vynaložené úsilí, společné zkoušky, koncerty, ale i přestávky a konečně hudba samotná vytvořily neopakovatelnou atmosféru a všechny zúčastněné sblížily.

Vedle pravidelného vánočního programu účinkují členové sboru výběrově také na dalších hudebních koncertech a soutěžích. K nejvýraznějším úspěchům školního roku 2014/2015 patřilo vystoupení zpěvaček z kvarty na soutěži ve zpěvu francouzské písně, pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě. Díky pečlivému pěveckému nastudování pod vedením Mgr. Blanky Hrubé a díky jazykové přípravě, která proběhla ve spolupráci s Mgr. Hanou Le Folgocovou, obsadily dívky v regionální konkurenci (Morava) 2. místo.

o


Školní rok 2013/2014

Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé úspěšně navázal ve školním roce 2013/14 na svou činnost z předcházejících let. K nejvýraznějším aktivitám tohoto období patřilo nastudování autorské pastorely „Vánoční kolébání“ a realizace CD nahrávky studentské hymny Gaudeamus igitur.

Hymnus Gaudeamus igitur byl nahrán v závěru školního roku ve spolupráci s Dechovým orchestrem mladých Příbor pod vedením ředitele ZUŠ Příbor Ivo Lacného a učitelky školy Mgr. Blanky Hrubé. Vzniklo tak reprezentativní CD, které je využíváno při slavnostních akcích školy, např. při předávání maturitních vysvědčení.

Ke konci roku 2013 byla nastudována pastorela “Vánoční kolébání” – autorská zpěvohra Mgr. Blanky Hrubé, a to ve spolupráci se ZŠ Jičínská. V prosinci 2013 a lednu 2014 zazněla v Příboře celkem osmkrát. V Domově seniorů (11.12.2013), v refektáři Piaristického kláštera a v aule Masarykova gymnázia (18. – 19.12.2013) pro žáky ZŠ Jičínská, ZŠ Npor. Loma, žáky gymnázia a rodičovskou veřejnost a v úvodu roku 2014 pro veřejnost také v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku (11.1.2014).

komor_sbor_2015

Vánoční příběh o zatoulané ovečce vytvořil rámec koledám nejen z Čech, ale také z Francie, Španělska, Itálie nebo například z Maďarska. K realizaci projektu spojili své síly žáci Komorního sboru Masarykova gymnázia pod vedením Mgr. Blanky Hrubé, Mgr. Jarmily Moravčíkové a Mgr. Lenky Ocáskové a členové Školní kapely ZŠ Jičínská pod vedením Mgr. Zbyňka Machetanze a Mgr. Elišky Matúšové. Na pódiu se vystřídalo přes šedesát hudebníků, zpěváků a herců.

Vynaložené úsilí, společné zkoušky, koncerty, ale i přestávky a konečně hudba samotná vytvořily neopakovatelnou atmosféru a všechny zúčastněné sblížily. Představení zhlédlo více než šest set diváků z řad žáků Masarykova gymnázia, ZŠ Jičínské, ZŠ Npor. Loma a široké veřejnosti.

o


Školní rok 2012/2013

Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé a Mgr. Renáty Navrátilové připravil na konci roku 2012 vánoční program s názvem Vánoční snění, se kterým byla uspořádána řada koncertů nejen pro naše žáky, ale vystoupili jsme s ním i v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích, v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku a potěšili jsme jím i seniory v domově důchodců v Příboře. Za významného přispění žáků naší školy Jana Kašpara, Jiřího Hradského a Marka Bukovjana se také podařilo pořídit jeho nahrávku na CD. Na titulní autorskou písničku Vánoční snění, kterou pro Komorní sbor napsala Mgr. Blanka Hrubá, vznikl také videoklip.

Na duben 2013 pak připravil výchovný koncert nejen pro žáky naší školy, ale také pro základní školy v Příboře, pod názvem „Jazzová alej“. Výchovný koncert pro žáky základních škol se uskutečnil v prostoru refektáře Piaristického kláštera v Příboře. Na základě žádosti MěÚ v Příboře pak bylo v prostoru refektáře Piaristického kláštera v Příboře realizováno i vystoupení pro veřejnost. Všechna vystoupení se setkala s velmi kladným ohlasem a stala se vhodnou formou propagace činnosti naší školy. Na základě tohoto ohlasu byla pořízena nahrávka na CD pod názvem „Jazzová alej“.

o


Školní rok 2011/2012

Přestože sbor nemá dlouhou historii, dosáhl již řady tvůrčích úspěchů. V červnu 2012 byl na oslavách 110. výročí gymnázia před zaplněným hledištěm uveden muzikál Cesta za láskou, který pro nižší gymnázium napsaly žákyně tehdejší primy Natálie Mikerásková a Eliška Veřmiřovská, a muzikál Mafiánský happyend autorské dvojice Magdaléna Poláchová a Jakub Šindelka, který nacvičili žáci vyššího gymnázia. Vedení sboru a orchestru se tehdy ujala Mgr. Renáta Navrátilová, režii a celkové nastudování měla na starosti Mgr. Blanka Hrubá.

K dalšímu výraznému úspěchu patřil na konci roku 2012 vánoční program s názvem Vánoční snění, se kterým byla uspořádána řada koncertů nejen pro naše žáky, ale vystoupili jsme s ním i v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích, v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku a potěšili jsme jím i seniory v domově důchodců v Příboře.

Za významného přispění žáků naší školy Jana Kašpara, Jiřího Hradského a Marka Bukovjana se také podařilo pořídit jeho nahrávku na CD, jejíž datová verze je k dispozici i na stránkách naší školy. Na titulní autorskou písničku Vánoční snění, kterou pro Komorní sbor napsala Mgr. Blanka Hrubá, vznikl také videoklip. Za něj patří poděkování především panu Petru Nedjalkovi, který nám pomohl s jeho grafickou úpravou, a Mgr. Petru Caloňovi a žákům Jiřímu Hradskému a Tereze Nedjalkové, kteří jej natočili.