Mimořádný úspěch v Biologické olympiádě

Žákyně sexty Vendula Štefaníková dosáhla skvělého výsledku v Biologické olympiádě, když v krajském kole vybojovala čtvrté místo a zařadila se tak mezi pouhých pět úspěšných řešitelů.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavel Netušil, vyučující biologie

.