Naše škola podporuje komunitní vzdělávání

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 se naše škola stala dějištěm významného setkání zaměřeného na digitální vzdělávání. Konala se zde učitelská konference GypriTech. Toto setkání bylo pořádáno ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a bylo součástí celorepublikových workshopů s názvem DIGIakce. Událost, speciálně určená pro ředitele a učitele z blízkého okolí, se nesla v duchu sdílení zkušeností a hledání nových inspirací pro začleňování moderních technologií do výuky. Pojďme se společně ohlédnout za klíčovými momenty tohoto inspirativního dopoledne.

Petr Caloň nám přiblížil cestu, kterou naše škola urazila od otevření první chromebookové učebny. Právě letos to bude již deset let, co naše škola tato unikátní zařízení začala používat. Jeho workshop nejenže představil praktické využití chromebooků, ale také zdůraznil význam technologické vybavenosti školy. Diskuze mezi účastníky následně nasměrovala workshop na témata jako je dálková správa, praktické využití v hodinách, systém nabíjení a možnosti zápůjčky.

Denis Valášek, náš absolvent, poskytl provokativní pohled na umělou inteligenci a její potenciál pro školství. Prezentace vyvolala velký zájem a diskuzi o možnostech integrace AI do školního vzdělávání.

Workshop Terezy Nedjalkové otevřel oči mnohým účastníkům tím, jak kreativně je možné využít drony ve vzdělávání. Demonstrace programovatelných dronů v naší tělocvičně a praktické ukázky nabídly nejen zábavu, ale také ukázaly, jak mohou tyto technologie rozšířit učební plány o nové a interaktivní metody.

Závěrečná část konference, vedená třemi žáky sexty, nás seznámila s nově otevřenou Digidílnou. Tato moderní dílna, zaměřená na 3D tisk a další pokročilé technologie, ukazuje, jak může být výuka technologií zábavná a přitom podněcovat kreativitu. Žáci nejprve představili v krátké prezentaci svůj záměr a motivy, které je vedly k úspěšné realizaci, a následně nás všechny provedli prostory nové dílny.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a zejména našim lektorům, kteří připravili opravdu zajímavý program. GypriTech nebyla jen další konferencí. Věřím, že se stala živým fórem pro sdílení, učení a inspiraci a ukázala, že technologie mohou a měly by být součástí moderního vzdělávání.

Doufám, že tato akce se stala první z mnoha následujících. Pouze prostřednictvím sdílení zkušeností lze české školství posunout kupředu.

Mgr. Petr Caloň, vyučující Ivt

.