Naši žáci se zúčastnili celosvětového projektu CODE WEEK

Co je to CODE WEEK?
Jedná se o aktivity v rámci projektu „Evropský týden programování“, který se již třetím rokem pořádá v měsíci říjnu na celém světě. Miliony dětí, rodičů, učitelů a dalších zájemců se ve školách i na jiných místech mohou v těchto dnech zúčastnit akcí, jejichž tématem je programování a svět počítačů. Česko a žáci z našeho gymnázia nezůstali stranou.

Kdo se z našeho gymnázia projektu zúčastnil?
Denis Valášek (Kv), Adam Fanta (Sx), Boleslav Pazdziora (Sx), Jan Šimíček (Sx), Josef Boháč (Ok), Jakub Recman (Ok), Kristián Karas (4.A) a Ondřej Neuman (4.A).

Kde v našem okrese Code Week proběhl?
Tato akce se v našem okrese uskutečnila na Mendelově střední škole v Novém Jičíně dne 14.10.2015. Spoluorganizátory byli Google Edu Group Novojičínsko, Google Developer Group Ostrava a firma Amenit. Jednalo se o jedinou akci v rámci programu Code Week na severní Moravě.

Co zde naši žáci mohli vidět a slyšet?
Asi nejzajímavější přednášku připravil člen skupiny Google Developer Group Ostrava, který zájemcům předvedl základy programování v Google Apps Script. Naši žáci tak měli unikátní možnost poznat, jak jednoduše lze zkombinovat znalosti jazyka JAVA a cloudových aplikací od Googlu. Na konkrétním příkladu velké ostravské IT firmy mohli vidět využití tohoto programovacího jazyka v praxi. Posluchači se zde mohli dále seznámit s programováním LEGO robotů či se základy dnes velmi oblíbeného 3D tisku.

Zaujala vás tato akce?
Pokud vás tento projekt zaujal, neváhejte a příští rok se aktivně zapojte i vy. Více informací u Mgr. Petra Caloně nebo na stránkach www.codeweek.cz

Na závěr důležitá otázka: proč začít s programováním?
„…platí, že více než 90 % odborných profesí v současnosti vyžaduje alespoň nějaké IT znalosti. IT odborníci jsou navíc pilířem moderní pracovní síly ve všech odvětvích evropského hospodářství. Poptávka po nich roste ročně o 3 %, počet absolventů informatiky ale za poptávkou zaostává. V důsledku toho je v Evropě mnoho pracovních míst pro IT odborníky neobsazených, a to navzdory vysoké nezaměstnanosti. Pokud nebudeme tento problém patřičně řešit na evropské i vnitrostátní úrovni, může nám v roce 2020 chybět až 825 000 IT odborníků.”

Citováno z: O CodeWeeku. CodeWeek [online]. 2015 [cit. 2015-10-15].
Dostupné z: http://www.codeweek.cz/index.php/o-codeweeku