Osmileté studium – aktualizované údaje o přijímacím řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči,

aktuální průběh přijímacího řízení do osmiletého studia (odevzdané zápisové lístky, podaná odvolání, úspěšná odvolání, …) naleznete na níže uvedeném odkazu. Soubor bude aktualizován průběžně, čas aktualizace naleznete v 1. řádku.

Aktualizované údaje o přijímacím řízení do osmiletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy