Potravinová sbírka 2023

Žáci i vyučující Masarykova gymnázia v Příboře se i v letošním roce zapojili do potravinové sbírky organizované Potravinovou bankou v Ostravě. Sbírka probíhala od 16. do 25. října 2023 a podařilo se v ní vybrat rekordních 600 kg potravin.

Žáci školy byli nejprve seznámeni s podmínkami a důvody sběru potravin. Vybíraly se zejména trvanlivé potraviny před datem spotřeby – těstoviny, dětské přesnídávky, mouka, cukr, olej, čaje, konzervy všeho druhu, rýže, paštiky, polévky v sáčku, sirupy, cukrovinky pro děti apod. V letošním roce se mezi darovanými věcmi objevilo také velké množství hygienických potřeb jako dětské pleny či mýdla.

Sbírka probíhala ve škole v prostorách auly. Žáci mohli potraviny přinést ve vybraných časech před začátkem výuky, během i po jejím skončení.

Díky příspěvkům z řad jednotlivců i celých tříd se podařilo vybrat 600 kg potravinové pomoci.

Potraviny byly předány Potravinové bance v Ostravě, která je rozdělí mezi organizace pomáhající lidem v nouzi, ať už matkám samoživitelkám, dětem v dětských domovech či obyvatelům azylových domů.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se aktivně do potravinové sbírky zapojili. Ne všichni z nás mají to štěstí, že je o ně dobře postaráno. Věříme, že náš příspěvek v podobě potravin a hygienických potřeb přinese aspoň na chvíli ulehčení v životě těm, kteří naši pomoc potřebují.

Mgr. Tereza Nedjalková, vyučující školy

.