Princ Edward, vévoda z Edinburghu, ocenil žáky gymnázia

Jeho britská královská Výsost princ Edward, vévoda z Edinburghu, navštívil 24. 5. 2023 Senát Parlamentu České republiky, aby ocenil 42 mladých lidí, kteří úspěšně dokončili zlatou úroveň programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Bylo mezi nimi i 7 zlatých absolventů DofE z gymnázia v Příboře, což bylo nejvíce ze všech center. Ceremonie se konala v Hlavním sále Valdštejnského paláce, kde princ předal zlaté odznaky a certifikáty společně s prvním místopředsedou horní parlamentní komory, Jiřím Drahošem.

Po slavnostním ceremoniálu pokračoval program ve Valdštejnské zahradě bohatým rautem. Zde se princ Edward setkal a neformálně pohovořil s jednotlivými účastníky akce.

Program DofE byl založen v roce 1956 Jeho královskou Výsostí princem Philipem, vévodou z Edinburghu, manželem britské královny Alžběty II. Název programu, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), je zkratkou The Duke of Edinburgh’s International Award. V Česku je tento program aktivní od roku 1995 a již tisíce mladých lidí jím prošly. Pouze v minulém roce se programu DofE zúčastnilo přes 7000 lidí na více než 320 školách.

Na Masarykově gymnáziu se žáci mohou přihlásit do programu DofE a postupně pracovat na dosažení tří úrovní ocenění: bronzové, stříbrné a zlaté. Program umožňuje žákům individuálně si vybrat aktivity a cíle v různých oblastech jako je dovednost (např. hudební nástroj, jazykové dovednosti), pohyb (např. sportovní aktivity, tanec) a dobrovolnictví (např. pomoc v komunitě, environmentální projekty). Nedílnou a oblíbenou součástí jsou i dobrodružné expedice, v rámci kterých jsou žáci odkázáni sami na sebe a svou skupinu. V posledním roce si mohli žáci například vyzkoušet přechod Národních parků Rondane a Dovre v Norsku, nebo expedici po ostrovech Malty.

Masarykovo gymnázium je jedním z největších místních center v České republice a v současné době plní program DofE 113 žáků. Tímto způsobem se žáci rozvíjejí nejen v oblastech svých zájmů, ale také získávají cenné životní dovednosti, které jim pomáhají při budování jejich budoucí kariéry.

Jsme hrdí na naše účastníky programu DofE i na jejich dosažené výsledky.

Mgr. Jiří Svoboda, koordinátor DofE na MGP

.

.

Logo DofE