Asi jinej gang

„Asi jinej gang“

Projekt prevence kriminality je podpořen MŠMT.

Číslo projektu: 0100/PK/2014

Cílová skupina: Sekunda

Termín realizace: leden 2014 – prosinec 2014

o

Projekt je svými aktivitami průběžně rovnoměrně rozložen na celý rok. Je zaměřen na různé aspekty kriminality se snahou pomoci žákům naší školy porozumět a vyvarovat se rizikům, která je mohou potkat a negativně tak ovlivňovat. Vzhledem k tomu, že žáci sekundy budou na naší škole studovat ještě téměř sedm let, je naším cílem dlouhodobé a kontinuální působení na pozitivní ovlivňování jejich postojů respektive chování. Projekt obsahuje besedy a programy vedené učiteli naší školy na různá témata týkající se kriminality, právního státu i osobní svobody. V tomto věku je základním prvkem pro formování postojů a chování žáků prožitek, proto jsou součástí oblíbené vícedenní kurzy a programy, neboť efektivita těchto kurzů se nám významným způsobem osvědčila. Prevenci kriminality vnímáme v širokém kontextu, a proto naše aktivity a programy zaměřujeme nejen přímo na kriminalitu a legislativu, ale i na obecnou svobodu jednotlivce, morálku a širší vztahy mezi lidmi.

V průběhu projektu využijeme služeb externích organizací, které mají s preventivními programy v oblasti formování postojů a chování žáků dlouholetou praxi. Jedním z nich je Centrum nové naděje Frýdek Místek (CNNFM), se kterým spolupracujeme na prevenci k plné spokojenosti již několik let. Profesionalita a přístup jejich pracovníků nám dává jistotu, že programy splní naše očekávání a nároky.

Další odborníkem, který přijal naši nabídku vystoupit v projektu, je Ing. kpt. Rostislav Chobola z Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje PČR. Ing. kpt. Rostislav Chobola je expertem na extremismus, a právě toto téma bude náplní jednoho z preventivních programů. Výhodou je, že jde o aktivního příslušníka PČR, který se s uvedenou problematikou setkává v rámci svých pracovních povinností.

Jednou z důležitých aktivit je vícedenním prožitkový kurz pořádaný DDM Kopřivnice. DDM Kopřivnice je organizace, která má dlouholeté zkušenosti s prací se školními kolektivy a prožitkovými programy. Program je zaměřen na spolupráci a zodpovědnost. V průběhu dvou náročných dní plných aktivit žáci poznají, jak nutná je tolerance a kompromis během delšího vzájemného kontaktu s ostatními.

Nedílnou součástí projektu a prevence na škole jsou prožitkové programy zaměřené na vztahy ve třídě. Tento program je součástí prevence na naší škole již několik let. Základním cílem je komunikace žáků mezi sebou a předcházení možným nedorozuměním a konfliktům. Třída se zdravými vztahy je schopna fungovat jako podpora pro každého jedince, který to bude potřebovat.

Na závěr projektu se uskuteční Den prevence. Zvoleným tématem souvisejícím s uvedenou problematikou bude volný čas. Během několika aktivit povedou žáci diskuzi o náplni svého volného času. Budou se snažit nalézt další možnosti, jak trávit volný čas, zjišťovat, co by chtěli a co by nechtěli v budoucnu dělat. Mohou tak využít možnosti pod vedením zkušeného učitele zkoumat důsledky svých současných činností pro svou budoucnost.